(Colourbox).

(Colourbox).

Start året med at blive røgfri

Vil man gennemføre et rygestop, er det en god idé at forberede sig – og der er hjælp at hente fra Rygestopenheden i Køge Kommune.
- Et rygestopkursus består af fem mødegange á to timers varighed. Kurset ledes af en uddannet rygestopkonsulent. På kurset er man sammen med andre deltagere, der ligeledes ønsker at holde op med at ryge, og der er derfor mulighed for at dele erfaringer og støtte hinanden i rygestoppet, oplyser Lisbeth Holm Olsen, Sundhedsafdelingen, Forebyggelse og Sundhedsfremme i Køge kommune.
I løbet af kurset arbejder deltagerne med egne rygevaner, abstinenser, motivation, strategier til rygestop og konsekvenser ved rygestop. På hvert møde får deltagerne desuden tilbudt en kuliltemåling.
pm

Publiceret 12 January 2011 11:45