Akutlægehelikopteren skaber tryghed

Trygfondens uddelinger skal fordobles. Det vil give langt flere penge til projekter inden for sikkerhed og sundhed. Trygfonden er Danmarks bedst kendte fond, som arbejder med kystredning og førstehjælp.
På alle større strande er der et rødt/hvidt tårn, hvorfra livredderne kan overvåge de badende. Trygfonden uddeler hvert år 450 mio.kr. til bl.a. 50 hjertestartere, som sættes op i sportshaller, kulturinstitutioner og trafikknudepunkter rundt omkring i Danmark.

Lige nu er der valg til TryghedsGruppens og Trygfondens Repræsentantskab. Hvis du bor i Region Sjælland og er kunde i Tryg eller Nordea Liv og Pension har du mulighed for at stemme. Du vil automatisk få tilsendt en stemmeseddel.
Jeg har siddet i repræsentantskabet i 15 år og stiller op igen. Mit hovedfokus er, at øge TrygFondens uddelinger til én mia. kr. Jeg stiller op, fordi jeg mener, at Trygfonden gør en forskel og fordi jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at finde gode og velegnede projekter.

Et af de projekter der har fået penge fra fonden er akutlægehelikopteren, der er placeret i Ringsted og dækker hele Region Sjælland og Region Hovedstaden. TrygFonden har givet 50 mio. kr. til forsøget, der foreløbig varer frem til november 2011.
Projektet har til formål at dokumentere, hvordan en lægehelikopter passer ind i redningsindsatsen i samarbejde med ambulancer og akutbiler. Allerede nu forligger der adskillige situationer, hvor lægehelikopteren har været spørgsmål om liv eller død.

Alvorligt syge eller kvæstede fra et færdselsuheld kan med det samme kan flyves direkte til Rigshospitalets specialister på hjerteafdelingen eller traumeafdelingen. De skal ikke længere først køres til et af Regionernes sygehuse.
Det betyder at der spares tid og de kommer under behandling hos de rigtige specialister med det samme. Lægehelikopteren kan lande direkte på Rigshospitalets tag og patienterne kan hurtigt blive opereret.

Disse patienters muligheder for overlevelse er væsentligt forøget, når helikopteren lander på ulykkesstedet sammen med lægen. Her kan lægen med det samme fortsætte den livreddende behandling som ambulancefolkene allerede har startet på stedet. 10-15 minutter tager det at flyve til Rigshospitalet her fra Sydsjælland.
Jeg er meget stærk tilhænger af dette projekt, og jeg mener, det har reddet liv og givet tryghed. Vil du fortsætte denne udvikling skal du stemme på mig.

Publiceret 12 January 2011 07:00