Ølsemagle Landsby forsvundet

Trods en historie der kan dateres flere hundrede år tilbage, er Ølsemagle Landsby ikke på den liste over landsbyer i Køge kommune, der lørdag den 8. januar blev offentliggjort i Dagbladet.
Hermed er det endelig officielt bekræftet at Køge kommune betragter Ølsemagle Landsby som ikke eksisterende.
Forklaringen kan måske findes i det følgende:
Mod øst har Ølsemagle en motorvej, der indenfor en årrække vil blive suppleret med en jernbane med højhastighedstog. Mod syd ligger der et transportcenter på 1.300.000 m2. Mod vest er transportcentret ved at blive udvidet med 500.000 m2.
Mod nord planlægges der kontorbygninger, boliger og mindre industri, P-pladser m.m. Midt inde i det hele ligger så Ølsemagle Landsby som en irriterende "knast".
Livsnerven i landsbyen er Ølsemaglevej, idet alle beboere har adresse på Ølsemaglevej. For at fuldende billedet, er det planlagt og vedtaget at Ølsemaglevej vil blive lukket såvel mod øst som mod vest!
Fra landsbyens side er der tidligere opfordret til at Køge kommune køber hele landsbyen og jævner denne med jorden!
I øjeblikket er der 3-4 huse til salg, derudover er der et hus der nu på 6. år står tomt. Så jeg vil opfordre Køge kommune at slå til nu da muligheden er der!
Tony Grøn
Formand for Ølsemagle Landsbylaug

Publiceret 13 January 2011 06:45