Allergibørn kan fritages fra ny madordning

Forældre til allergibørn skal føle sig trygge ved madordning

Af
Kristina E. Young

Selv om der kun er en børnehave i Hvidovre, der har stemt for den meget omdiskuterede madordning, så kan der alligevel være børn i den enkelte institution, der på grund af allergi ikke kan spise den samme mad som de andre børn i institutionen.
Derfor behandlede Social- og Sundhedsudvalget på udvalgets seneste møde, hvilke retningslinjer der er for fritagelse fra den kommende madordning.
Hvis barnet således har en allergi eller sygdom, der kræver en særlig diæt, skal barnets forældre drøfte med institutionen om det er muligt, at institutionen kan imødekomme de særlige krav.
- Da der er forskel på institutionernes forudsætninger for i praksis at gennemføre madordningen – og dermed forskel på institutionernes muligheder for på forsvarlig vis at tilbyde et barn specialkost - anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at en fritagelse fra madordningen beror på en samlet vurdering af barnets sygdom eller allergi og den enkelte institutions muligheder for at tilberede særlig kost, står der i sagsfremstillingen.
Hvis forældrene, efter drøftelse med institutionen, ikke vurderer, at institutionen på forsvarlig vis kan tilbyde mad, der passer til barnets behov, skal forældrene sende en ansøgning om fritagelse fra madordningen til Daginstitutionsafdelingen, vedlagt en lægeerklæring, der dokumenterer barnets behov for specialkost.
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens indstilling til retningslinjer for fritagelse for madordningen.

Publiceret 13 January 2011 09:30