I region Sjælland er det dyrest at få passet børn i Køge kommune og billigst i Vordingborg kommune viser en undersøgelse fra FOA. (Colourbox).

I region Sjælland er det dyrest at få passet børn i Køge kommune og billigst i Vordingborg kommune viser en undersøgelse fra FOA. (Colourbox).

Dyrest at få passet børn i Køge

Prisen på pasning falder – og det samme gør servicen. Det viser en ny undersøgelse fra FOA.

Forældrebetalingen i daginstitutioner falder mange steder. Det gælder også i begrænset omfang for Køge og for Vordingborg kommune. I Roskilde, som er næstdyrest er en vuggestueplads faldet med hele 10,2 procent.
Det viser en ny undersøgelse fra FOA. Prisfaldet sker som en direkte konsekvens af besparelser i kommunerne, og det betyder dårligere service og mindre tid til omsorg.
Kommunerne skal spare, og det kan mærkes i landets daginstitutioner i 2011. Det viser den nyeste årlige undersøgelse om prisen på pasning, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.
Med nedskæringer i kommunerne bliver der generelt set også en smule penge at spare for nogle forældre med børn i daginstitution.
For forældrene betyder det, at de sparer 25 kroner for hver 100 kroner der skæres i driftsudgifterne i deres barns dagtilbud, fordi forældrebetalingen højst må udgøre 25 procent af driftsudgifterne. Derfor er årets prisrapport præget af meget små prisændringer, nogle steder endda af direkte prisfald.
Men selvom udgifter til børnepasning er en tung og mærkbar post for mange forældre, så anser formanden for pædagogisk sektor, Jakob Sølvhøj ikke prisfaldet som en god nyhed.
- Besparelsen for forældrene er minimal, så de vil stort set ikke kunne mærke et prisfald, men de forringelser, der sker i servicen i 2011, vil være til at tage og føle på,  siger han.
For eksempel har 26 kommuner nu valgt at flytte børn tidligere fra vuggestue til børnehave, selvom de er under tre år. Og 67 procent af alle landets børn flytter tidligere fra børnehave til SFO, selvom de ikke er startet i skole. Det sker eksempelvis også i Køge, Ringsted og Stevns.
- Tidlig overflytning har den konsekvens, at børnene skifter til et tilbud, hvor der er færre ansatte til flere børn, og så får børnene ikke den omsorg, de har brug for i forhold til deres alder, siger Jakob Sølvhøj.
Samtidig kan det konstateres, at det bliver dyrere at få passet sit barn i Skole- Fritidsordning (SFO) i de fleste kommuner. Her er der nemlig intet loft over forældrebetalingen.
Den samlede takstudvikling er steget med 1,7 procent for fuldtid og 2,5 procent for eftermiddagspasning. Så forældre med større børn kommer alligevel til at betale.
Og mens SFO bliver dyrere, og børnehave bliver billigere, så bliver servicen både i vuggestue, børnehave og SFO betydeligt ringere:
- Færre ansatte der skal tage sig af flere børn, kortere åbningstider og flere lukkedage, færre aktiviteter for børnene, mindre tid til omsorg samt ringe eller ingen mulighed for at tilbyde madordning. Det er blot nogle af de konsekvenser, som forældre og børn kommer til at mærke i landets dagsinstitutioner i 2011, siger Jakob Sølvhøj.
Læs hele undersøgelsen og se hvad det koster at få passet børn i hver enkelt kommune på www.foa.dk/prisenpaapasning.
pm

Publiceret 13 January 2011 09:00