Grundlisteudvalgets formand Martin Hillerup. (Pressefoto).

Grundlisteudvalgets formand Martin Hillerup. (Pressefoto).

Grundlisteudvalget søger nævninge og domsmænd

Faxe Kommunes Grundlisteudvalg søger nu kandidater til den grundliste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til Lands- og Byretten.
For at blive optaget på grundlisten skal man have valgret til folketinget og må ikke være fyldt 70 år inden udgangen af 2015. Derudover skal man have et tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage de pligter, der følger med opgaven.
Grundlisten gælder for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. decem-ber 2015. Den skal dække et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning, fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse. Der er derfor ikke garanti for, at man bliver optaget på listen.
- Vi opfordrer alle til at melde sig. Især de unge under 30 år, da vi tidligere har set, at vi let kan komme til at mangle kandidater i netop den alder. Af samme grund har vi også valgt at annoncere efter nye nævninge og domsmænd i de lokale aviser, for der er mange som ikke kender alverden til opgaven. Det er et spændende arbejde, som giver et godt indblik i hvordan vores retssamfund fungerer i praksis, siger Grundlisteudvalgets formand Martin Hillerup.
Det er Lands- og Byretten som ved lodtrækning vælger de enkelte nævninge- og domsmænd. Det er derfor ikke sikkert, at man bliver indkaldt, selvom man står grundlisten.
Hvis man vil være nævning eller domsmand, skal man udfylde en an-søgningsblanket og sende den til Udviklingsenheden i Faxe Kommune.
Blanketten kan findes på www.faxekommune.dk
Man kan også få den tilsendt ved at kontakte Udviklingsenheden på tlf. 5620 3694 eller 5620 3693.
Der er frist den 22. februar 2011.
Fra den 1. april 2011 kan man – ved at henvende sig til Udviklingsenheden – få oplyst, om man er optaget på grundlisten.
Der er mere information om arbejdet som nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside www.domstol.dk.
pm

Publiceret 13 January 2011 15:15