De 110 nye bådpladser ved flydebroer skal oprettes ved Kællingehaven, i forlængelse af de eksisterende, hvis og når planen en gang gennemføres.

De 110 nye bådpladser ved flydebroer skal oprettes ved Kællingehaven, i forlængelse af de eksisterende, hvis og når planen en gang gennemføres.

Havneudvidelse sejler frem

Projektet med 110 nye pladser sendes til ny høring

Projektet med at udvide lystbådehavnen med 110 pladser sejler fremad på støt kurs mellem de mange instanser, der skal høres og udtale sig i sagen.
Forvaltningen har vurderet, at de miljømæssige følger nu er tilstrækkelig belyst. Roskilde Havneselskab, der står bag forslaget, har af kommunen fået pålagt at få en uafhængig rådgiver til at vurdere følgerne.
Resultatet er, at udvidelsen ikke må føre til flere hurtige motorbåde på inderfjorden, og at det ikke er noget trussel for miljøet.
De påtænkte flydebroer til nye bådpladser er velegnet til formålet.
Beboere i nærheden af de kommende flydebroer i Kællingehaven, neden for Sankt Hans, har protesteret imod planen, fordi de mener, det generer den flotte natur på stedet.

Publiceret 16 January 2011 08:30