"Tumledage" i Frihedens Idrætscenter, blevet en rigtig god og hyggelig aktivitet for 0-7 årige og deres forældre

Kidsvolley er en succes

Hvidovre Volleyball Klubs satellitprojektet i Avedøre, også kaldet "Kidsvolley i Avedøre" fortsætter

- Klubben samarbejder med konsulenter fra DIF og DGI, og på den måde oplever vi en rigtig god sparring, så man holder fokus på kvalitet og målsætninger i projektet, oplyser Thomas Stryhn fra klubben... - Evalueringerne fra alle deltagerne har været ovenud positive, og klubben er blevet kraftigt opfordret til at fortsætte det store sociale arbejde i byen. Det betyder, at klubben fortsat vil arbejde på at aktivere børn og unge i området, samtidig med at kidsvolley langsomt forankres i bevidstheden på alle, og kvaliteten på volleyaktiviteterne overalt i byen skærpes...

Fantastisk nyansættelse


- For at styrke organisationen omkring ungdomsafdelingen og kvaliteten i projektet har vi netop været så svineheldige at kunne tilknytte Eva Bjørnskov, som er en af Danmarks bedste kidsvolleytrænere, og som er på så højt et niveau, at hun også er instruktør på træner- og coachingkurser. Desuden er Eva uddannet Serviceøkonom og har en Professionsbachelor i Sportsmanagement og en  Mastercoachuddannelse. En fantastisk baggrund, der virkelig kan tilføre klubben og projektet en masse positive ting. Hun er ansat som foreningsmentor via Integrationsministeriet. Så der er virkelig tale om et scoop...

Skolesamarbejde


- Klubbens bestyrelse har gennem de senere år arbejdet målrettet på forankring og kendskab til kidsvolley, bl.a. via skoler, fritidshjem og klubber, og derfor fortsætter vi tilbuddene om at få en kidsvolleyinstruktør ud, deltagelse i kidsvolleystævner eller, at man kan komme forbi volleyballklubbens hjemmebane i Friheden Idrætscenter til en omgang kidsvolleytræning. I den forbindelse må bestyrelsen endnu engang understrege vigtigheden af, at vi i byen har en skole, der tilgodeser eliteidræt i de store klasser. Det giver uendeligt mange positive sider med sig til gavn for hele byens idrætsliv...
- Pt. er klubben i dialog om planlægningen af en stor Kidsvolley SommerCamp, som kan tilføre byen et nyt stort og sjovt arrangement.
Som tidligere beskrevet er klubbens nye tiltag "Tumledage" i Frihedens Idrætscenter, blevet en rigtig god og hyggelig aktivitet for 0-7 årige og deres forældre. De nye tider er: 6/2, 6/3, 20/3, 17/4, og 15/5. kl. 9.00-11.00...
- Bedstevolley er det sidste nye indenfor ældreidræt, og bygger på de pædagogiske og motorisk udviklende kidsvolleyprincipper. Det kan med den rette opbakning, sagtens blive et nyt fast tilbud til ældre i Hvidovre.
Rammer og økonomi
Involvering i så stort et socialt bidrag i byen, betyder en væsentlig investering fra foreningens side, så når man kan få private eller offentlige puljer til at støtte er pengene virkelig godt givet ud. Det er Høje-Taastrup kommune et glimrende eksempel på, da de har satset massivt på lignende projekter i byen, og har bl.a. netop opået den fine og anerkendte pris "Årets Idrætskommune 2010"...
- Da Hvidovres kultur- og fritidspolitik jo netop fastsætter målsætningen om, at byen opnår den fine pris senest 2012, håber og tror bestyrelsen i Hvidovre Volleyball Klub da også på øget kommunal støtte og opbakning indenfor rammer, haltider og økonomisk tilskud...
Hvidovre Volleyball Klub ønsker hermed hele byen et godt idrætsår...

Publiceret 16 January 2011 12:28