(Colourbox).

(Colourbox).

Køge-Egnens Renseanlæg tager dom til efterretning

Køge-Egnens Renseanlæg har tirsdag besluttet at tage den dom til efterretning, som Østre Landsret i forrige uge afsagde i sagen om vandforurening i den nordlige del af Køge i januar 2007.
Ved landsretten blev Køge-Egnens Renseanlæg idømt en bøde på 100.000 kroner for at have reageret for sent på forureningen, men frifundet for alle tiltaler, som anklagemyndigheden havde rejst efter straffeloven.
- Vi vælger at se fremad nu. Vi kan ikke ændre på forløbet, men vi kan sætte et punktum, og det gør vi nu. Vi beklager dybt, at drikkevandet blev forurenet, og vi påtog os fra starten erstatningsansvaret og betalte erstatning til alle personer, der var berettigede til erstatning, siger bestyrelsesformand for Køge-Egnens Renseanlæg, Morten Folsø Nielsen.
- Vi har også gennemført procedurer, der forhindrer, at en lignende ulykke kan gentage sig, så jeg mener ikke, at vi kan gøre mere. Derfor vælger vi nu at sætte punktum for sagen og se fremad, siger Morten Folsø Nielsen.
pm

Publiceret 19 January 2011 05:45