Nu er de sidste stumper af Roskilde Bank ved at finde nye ejere. Arbejdernes Landsbank har overtaget de sidste privatkunder.(Foto: Erling J.)

Nu er de sidste stumper af Roskilde Bank ved at finde nye ejere. Arbejdernes Landsbank har overtaget de sidste privatkunder.(Foto: Erling J.)

Bankskifte for 4.000 Roskilde Bank kunder

Arbejdernes Landsbank har overtaget de sidste 4.000 af Roskilde Banks tilbageværende privatkunder. - Da vi i 2008 købte de fem filialer fra Roskilde Bank, var det med baggrund i et naturligt forretningsmæssigt potentiale i de pågældende filialer. Det er med samme afsæt, at vi nu har valgt at overtage de ca. 4.000 privatkunder, som forblev i statens selskab, Finansiel Stabilitet, siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank. - Det er jo ingen hemmelighed, at mange af de kunder, som Staten og Finansiel Stabilitet overtog, havde og fortsat har økonomiske udfordringer. - Vi ser frem til, sammen med de nye kunder, at få skabt et grundlag for at genoprette deres økonomi til glæde for såvel dem som os. - Derfor vil alle kunderne i løbet af året blive inviteret til et rådgivningsmøde, hvor de i fællesskab med medarbejdere fra banken kan lægge en plan for deres fremtidige økonomi, siger Gert R. Jonassen. Roskilde Bank har stadig omkring 3.000 kunder tilbage. Det er hovedsageligt erhvervskunder. Arbejdernes Landsbank har to filialer i Roskilde. En i Støden og en på Ro’s Torv.

Publiceret 20 January 2011 11:30