Forskningsleder Henrik Berg Rasmussen.

Forskningsleder Henrik Berg Rasmussen.

Sankt Hans-patienter som forsknings-objekter

Psykiatrisk Center Sct. Hans bliver hjemsted for et forsknings-projekt ledet af seniorforsker Henrik Berg Rasmussen. I fokus er noget, man kalder i individualiseret lægemiddelterapi, og til opgaven har han et budget på 17,2 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd.
Forskningen har til hensigt at afdække, hvilken medicin og hvilken dosis, der bedst hjælper den enkelte patient. Derefter kan man, lyder det i hensigten, mindske antallet af patienter, der ikke oplever effekt eller som får bivirkninger af deres medicin.
Projektet forventes desuden at give viden, der på sigt vil kunne forbedre behandlingen af adskillige andre lidelser, herunder forhøjet blodtryk, visse kræftformer og behandling af influenza med Tamiflu®.
Projektet omfatter en bred vifte af medicinske specialer og fokuserer i første omgang på behandling af ADHD med Ritalin.

Publiceret 20 January 2011 09:00