For gud, konge og fædreland!

Konservative tanker...

Det har været en turbulent tid for det Konservative Folkeparti, vi er styrtdykket i meningsmålingerne og fået en ny formand, Lars Barfoed efter Lene Espersen.
At partiet er styrtdykket i meningsmålingerne tillægges oftest nogle personlige kritikker af Lene Espersen, retfærdige eller ej det lader jeg op til den enkelte at afgøre, men Jeg syntes det er en skam, at personsager skal skygge for politikken.
Konservative har rigtig meget at byde på, men problemet er, at vælgerne ikke ved det - ellers er jeg helt sikker på, at Konservative ville ligge meget højere i meningsmålingerne end vi har gjort længe.
 
- Hvad vil det sige at være konservativ? Det er ikke noget let svar, for konservative har ikke nogen fast idelogi som andre partier  - Vi har noget meget bedre - At være konservativ vil sige at man tager udgangspunkt i de gode værdier vi har, som er opbygget generation efter generation og bygger videre på dem således de passer ind i den samfundsstruktur vi har idag.
Et eksempel kunne være de sociale ydelser - I tidernes morgen havde vi fattighusene, så kom kommunerne, og en form for regulær bistand tog form - det udviklede sig siden til en stor del at den offentlige sektor vi har idag, hvor alle har ret til hjælp.
I starten kunne der være rigtig god mening med at udvikle en form for socilastat, men nu omk. 100 år senere har staten udviklet sig fra en socialstat til en forsørgerstat og det er det noget forkert i - vi skal ikke forsørge hele den store middelklasse iform af efterløn til alle og børenepenge til alle -  det er sætningen "for alle" der er problemet - vi skal tage os af de svageste, mens de som kan klare sig selv også skal gøre det - ellers ender vi med et kæmpe underskud i statskassen, som vores børn og børnebørn skal dække ind - og dem er vi jo i underskud på, i fremtiden.
Vi i de Konservative er af den opfattelse, at den sociale indsats bør målrettes de personer, der har mest brug for det. Samtidig bør indsatsen sigte mod at styrke den enkeltes muligheder med respekt for det enkelte menneskes evner og behov.
En Konservativ hjertesag er – og har altid været – forbedring af vilkårene for de mest udsatte grupper. Vores mål er en socialpolitik funderet i en individuelt tilpasset indsats, som sikrer mennesker med sociale problemer den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlag for en tryg, værdig og meningsfuld tilværelse. Samtidig er det vigtigt for os at styrke den enkeltes muligheder med respekt for det enkelte menneske.
På bl.a. den måde vil vi, i de Konservative sikre at der også er velfærd til de næste generationer - i respekt for de sociale traditioner vi har opbygget over mange år, generation efter generation - Det er konservativ tankegang!

Publiceret 20 January 2011 12:15