Tryghedsfonden gør en forskel

Der er nok ikke så mange, som går og tænker på, at Tryghedsfonden står bag en række trygheds-skabende aktiviteter i vores dagligdag.
Netop i disse dage er der valg til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen, og 180.000 medlemmer har mulighed for at stemme på kandidater i Region Sjælland. Er du kunde i Tryg Forsikring, må du bakke op om demokratiet og stemme på en kandi-dat her i regionen.
Overalt, hvor der er brug for mere tryghed i vores tilværelse, har Tryghedsfonden mulighed for at sætte ind med gode initiativer.
I mit job som direktør for Niels Brock har jeg med mange unge mennesker at gøre, og derfor er det vigtigt for mig, at Trygfonden gør en indsats for et trygt natteliv i de sjællandske byer, hvor vores unge færdes, når de skal more sig, dyrke sport og lignende. Det er afgørende, at vi som forældre kan forlade os på, at der er nogen der passer på i nattelivet, og derfor bakker jeg op om støtten til Natteravnene.
Også livredderne ved vores badestrande, lægehelikopteren på Sjælland og de mange hjertestarte-re, der er sat op, hvor mange mennesker færdes, er fremragende initiativer, som Trygfonden står bag.
Som skolemenneske tror jeg på den indsats, skolen kan gøre for at udbrede kendskabet til det sunde liv. Et sundt liv er et bedre liv. Indsatsen i form af arrangementer og informationsmateriale til undervisning er en vigtig støtte til både skole og forældre, og jeg ser Tryghedsfondens engage-ment som en investering i en sundere fremtid for de kommende generationer.
Repræsentantskabet er kernen i demokratiet i Tryg og ved at stemme på mig, støtter du en aktiv indsats for et styrket demokrati og frem for alt, så ved du, at fondens midler går til konkrete og nyttige initiativer, som gør en forskel i din dagligdag.

Publiceret 20 January 2011 06:45