Små forandringer kan give Køge en af Danmarks bedste busforbindelser

Den 12. december trådte den nye busplan i kraft i Køge Kommune. Der var i denne omgang ikke kun tale om små forandringer, men om forandringer der totalt skulle ændre Køge Kommunes borgeres brug af offentlig transport.
Ved flere afgange på ruten til Herfølge og ruten til Hastrup, håbede vi i SF på at den offentlige transport ville være et attraktivt alternativ til bilen. Som altid har der været små problemer med en ny busplan – men samlet set ser vi ændringerne som en kvalitetsforøgelse for borgerne. En kvalitetsforøgelse som vi SF er stolte af.

Alligevel er der små ting man er nødt til at ændre, for at busplanen virkelig skal slå igennem med fuld kraft. For det første mener vi, at man bør ændre den nuværende rute 101A, således at den i hvert fald hver 20.ende minut laver den samme sløjfe i Hastrup som 501, så vi igen får alle borgere i Hastrup-området med bussen.

For det andet er man nødt til at overveje et bedre alternativ til den servicebus, der før eksisterede i Hastrup-området. Det er de ældres ret at kunne bevæge sig frit – også selv man som ældre kan være mindre mobil.
For det tredje er man nødt til at se på yderområderne. Her mangler vi enkelte busafgange, der vil give pendlerne og studerende den frihed, der nu engang skal til for at hverdagen hænger sammen. Dette kan gøres ved at indsætte busser fra f.eks. andre busselskaber til at varetage enkelte ruter. Et eksempel på en afgang mere kunne være i Alkestrup-området, så der igen er to morgenafgange.

I forhold til økonomi, mener jeg at det er værd at se på om den 10.minutters-drift, der er blevet indført giver det maksimale udbytte. Hvis IKKE – så lad os fjerne eventuelt tomme busser i de sene aftentimer, så vi ender på samme niveau som før i disse timer.
Hvorfor have busser kørende, som der ikke bliver brugt, når man alternativt kan indsætte andre busser til større gavn for Køge Kommunes borgere?

Generelt set synes jeg, at Køge Kommunes borgere kan være tilfredse med den nye busplan, men min opfordring er således stadig, at man kigger på nævnte problemer og ændrer dem! Det er så lidt, der skal til før vi i Køge får et af Danmarks bedste busnet – så lad os gøre det!

Publiceret 26 January 2011 12:15