Jan Lind Pedersen, medejer af ICS Roskilde A/S

Jan Lind Pedersen, medejer af ICS Roskilde A/S

Energi fra spildevand

Roskilde-virksomhed med i revolutionerende teknik

Roskilde-virksomheden ICS er med til at udvikle nye industrille varmepumper, der sparer og udnytter spildprodukter til ny energi. Direktør Jan Lund Pedersen, der er en af ejerne i ICS Roskilde A/S forklarer: - Det er en helt unik og ny teknik, så man nu kan leverere 90 grader varmt vand med varmepumper. - Store industrivirksomheder kan dermed få meget energi f.eks. fra spildevand, røggasser og procesvarme. Det kan bruges direkte til fjernvarme eller andre former for opvarmning.

Publiceret 01 March 2011 10:00