Per Mouritsen står i spidsen for den danske del af et større EU-forskningsprojekt om tolerance i landenes politiske liv og uddannelsessystemer.

Per Mouritsen står i spidsen for den danske del af et større EU-forskningsprojekt om tolerance i landenes politiske liv og uddannelsessystemer.

Hvor tolerante er vi i Danmark?

Hvordan lever vi med det, vi finder forkert i samfundet, uddannelse og politik? Det spørgsmål skal tre forskere fra Aarhus Universitet være med til at besvare de kommende tre år

Af
Af Martin Hansen

De fleste ønsker at se Danmark som et pluralistisk samfund med plads til forskellighed. Men er der plads nok? Og hvad forstår vi egentlig ved tolerance i Danmark?
Det skal tre forskere på Aarhus Universitet, Per Mouritsen, Tore Vincents Olsen og Lasse Lindekilde, være med til at undersøge. Den danske undersøgelse er en del af det større EU-forskningsprojekt, kaldet "ACCEPT Pluralism", som har deltagelse af 14 EU-lande og Tyrkiet.
I de femten lande undersøges, hvordan tolerance har det på to hovedområder: I det politiske liv og i de forskellige landes uddannelsessystemer. Forskningsleder for projektet i Danmark, Per Mouritsen, der er professor ved Institut for Statskundskab, forklarer dette fokus:
"På den ene side påvirkes vore forestillinger om hvad der skal tolereres stærkt igennem uddannelse og via den politiske debat. Hvis tolerance er en dyd, der skal læres, er folkeskolen et godt sted at begynde. På den anden side er begge områder centrum for intense diskussion om hvad liberale samfund skal finde sig i. I Danmark handler det uvægerligt om Islam."

15 lande med i projektet

Det danske projekt præsenteres ved en stor konference i København fredag 4. marts på Copenhagen Business School, hvor der foruden projektdeltagerne er en lang række talere.
Konferencen bliver det officielle startskud på et projekt, der begyndte i sommer og som forløber simultant med de andre deltagende lande frem til maj 2013.
Projektet er finansieret af EU med et budget på over to og en halv millioner euro. Projektets fremgangsmåde er, at de femten deltagende landes forskere begynder med at vende blikket indad mode deres egne lande. Til sidst skal repræsentanter så mødes og sammenligne, hvad man er nået frem til.
Men tolerance er et meget komplekst begreb, og for at undgå forskellige tolkninger skal en gruppe på seks landes forskere definere et begrebsapparat om tolerance og beslægtede begreber om forskellige grader af accept og imødekommelse, som alle så arbejder ud fra. Per Mouritsen og Tore Vincents Olsen er med i dette arbejde.

Publiceret 01 March 2011 06:00