P-vagterne skriver bøder ud - men hvem ejer parkeringspladserne?

P-vagterne skriver bøder ud - men hvem ejer parkeringspladserne?

Kompliceret salg af P-areal

Sagen om de private P-vagter ved Aldi blev i går drøftet af politikerne

Sagen om, hvorvidt de private P-vagter fra Car Park opererer på en privat eller en kommunalt ejet P-plads, når de udskriver parkeringsbøder på arealet bag Hvidovrevej 90 - ved Aldi - blev mandag behandlet i økonomiudvalget.

Af
oas Læs mere side 3.

At sagen er havnet i udvalget, skyldes i første omgang omtalen af den noget spegede sag her i Hvidovre Avis og efterfølgende, at Mikkel Dencker(O) tog sagen op: ¿Det er mit ønske at økonomiudvalget drøfter, hvad der fra kommunens side skal foretages i anledning af sagens status og forløb, herunder at den potentielle køber har drevet erhvervsvirksomhed på kommunens areal, uden at have indhentet en tilladelse til dette og uden at have indgået lejeaftale med kommunen eller have købt arealet. Jeg ønsker - som oplæg til sagens behandling - undersøgt af Juridisk Afdeling, om der ligefrem er tale om bedrageri eller anden overtrædelse af straffeloven, når en erhvervsdrivende foregiver at have ret til at opkræve betaling for parkering på et areal som tilhører en anden, i dette tilfælde kommunen... Jeg vil også opfordre til, at borgmesteren stiller kommunens salg af det omhandlede areal i bero, indtil kommunalbestyrelsen har haft mulighed for at tage stilling til, om arealet fortsat ønskes solgt til K/S Hundige Hvidovre...¿ Således skrev Dencker til borgmesteren i sidste uge. Siden er der fremkommet endnu et notat fra centralforvaltningen, som oplæg til gårsdagens drøftelser i økonomiudvalget. Og det er kompliceret stof.

Publiceret 01 March 2011 09:00