Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland

Tirsdag den 8/3 kl. 19.00 på Teaterbygningen i Køge, foredrag af Jens Thøsing Andersen. Emne: Livet under tysk herredømme. Efter det danske nederlag på Dybbøl og Als i 1864, blev Slesvig, Holsten og Lauenborg indlemmet i det tyske forbund, hvorefter man ønskede, at fortyske de dansksindede.
Jonna Elgh Nielsen

Publiceret 01 March 2011 13:15