Afdelingsleder i UUV i Køge Bugt, Margrethe Tovgaard.

Afdelingsleder i UUV i Køge Bugt, Margrethe Tovgaard.

Uddannelsespligt for unge

Hvis en ung ikke overholder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet kan det medføre, at kommunen, efter en indberetning fra UUV, tilbageholder udbetalingen af ungeydelsen på ca. 880 kr. til forældrene.


Med virkning fra 1. januar 2011 skal alle unge mellem 15 og 17 år være i gang med en uddannelse eller anden tilfredsstillende aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse. Anden aktivitet end uddannelse kan f.eks. være rejse, højskole, praktikforløb eller beskæftigelsesforløb udbudt af et jobcenter.
Man kan sige, at vi har fået indført, omend ikke 12 års skolepligt så dog, 12 års aktivitetsforpligtelse. På denne måde har vi skabt plads og muligheder for, at unge med knap så boglige interesser og kompetencer, og som umiddelbart ikke ville starte i endnu et skoleforløb, kan få tilbudt en vifte af ligestillede aktiviteter, der på den lange bane kan føre dem på sporet af en ungdomsuddannelse.
Omdrejningspunktet for dette vejledningsforløb er den unges uddannelsesplan. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) er tovholder for denne proces og har ansvaret for, at den unge får udfyldt og løbende får revideret sin uddannelsesplan. Den unge følger den uddannelsesplan, der er udarbejdet ved afgangen fra grundskolen eller også udarbejdes der en ny sammen med UUV-vejlederen.
Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at kontakte den unge senest fem dage efter, at det er registreret, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Senest 30 dage efter at UUV har fået kontakt med den unge, er den unge kommet i vejledning og har sammen med sin UUV vejleder tilbyder en ny aktivitet.
Hvis en ung ikke overholder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet kan det medføre, at kommunen, efter en indberetning fra UUV, tilbageholder udbetalingen af ungeydelsen på ca. 880 kr. til forældrene.
Men der er også undtagelser. Den unge kan blive fritaget for undervisningspligten, hvis den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige, sociale problemer midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at overholde pligten.
Margrethe Tovgaard er afdelingsleder i UUV og hun ser frem til arbejdet med den nye lovgivning, der ikke ligger langt fra den vejledning UUV indtil nu har bedrevet.
- Langt, langt de fleste unge og deres forældre i Køge Bugt kommunerne er positivt indstillet overfor at få de unge i gang med en uddannelse eller et arbejde, siger Margrethe Tovgaard.
- Ungepakken indeholder nogle konsekvenser, som kun vil blive anvendt i minimalt omfang, da de fleste unge er klar over, at gennemførsel af en ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til morgendagens arbejdsmarked, slutter Margrethe Tovgaard.
pm

Publiceret 01 March 2011 05:45