René Tuekær - formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faxe kommune. (Pressefoto).

René Tuekær - formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faxe kommune. (Pressefoto).

Forslag om nyt princip for timeafregning for byggesager

Faxe Kommune har tidligere været omtalt for at have et af landets dyreste gebyrer på erhvervsbyggesager.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler derfor et nyt princip for beregning af gebyrerne over for Byrådet – men stadig ud fra en grundholdning om, at omkostningen til byggesagsbehandling skal dækkes af ansøger.
Løsningen er, at byggesagsgebyrer skal beregnes efter, hvor lang tid der går til at behandle sagen.
Det vil sige, at medarbejderne fremover registrerer den tid, de bruger på de enkelte byggesager, også dem, der bliver meddelt afslag på.
Byggesagsgebyret kan derfor først endeligt beregnes ved udstedelse af tilladelsen/afslaget.
Timeprisen er beregnet ud fra faktiske omkostninger til byggesagsmedarbejdere, ledelse, husleje samt andre omkostninger som sekretariatsbistand, kontorhold og IT.
Ud fra det er timeprisen beregnet til 543 kr., som er momsfritaget. Billigere for bygherrerne – hvis de selv er grundige.
Ændringen fra et fast gebyr pr. areal eller rumfang til timebetaling kan blive billigere for bygherrerne. Hvis byggesagen er præcist beskrevet, så hele projektet er belyst, vil byggesagsbehandleren skulle bruge mindre tid på at behandle sagen.
I dag skal der ofte spørges efter uddybende materiale hos enten bygherren eller hans rådgiver, og det tager tid. For at lette arbejdsgangen er der udarbejdet retningslinier for, hvad en ansøgning om byggetilladelse skal indeholde.
- Vi forventer os meget af forslaget til nyt byggesagsgebyr. Bygherrerne ønsker formentlig selv både billigst mulig byggesagsbehandling og kortest mulig behandlingstid. Nu er bygherrerne faktisk selv medbestemmende på både pris og sagsbehandlingstid, idet de får en tilladelse så hurtigt og dermed så billigt som muligt, hvis de sørger for, at byggeansøgningen er gennembearbejdet, når den sendes ind
Sagen om det nye princip for beregning af byggesagsgebyrer skal forelægges for Byrådet i møde torsdag den 17. marts.
pm

Publiceret 03 March 2011 08:45