Hver tredje i Roskilde er utilfreds med togenes forsinkelser.	(Arkivfoto: Erling J.)

Hver tredje i Roskilde er utilfreds med togenes forsinkelser. (Arkivfoto: Erling J.)

Pendlere utilfredse med forsinkelser

Af
Anette Gundlach

Hver tredje pendler er utilfreds med togenes forsinkelser, viser en undersøgelse Roskilde Kommune netop er i færd med at foretage. Undersøgelsen skal ligge klar til, når transportminister Hans Christian Scmidt kommer til regionen for at høre om pendlernes mange daglige problemer. Her kommer han blandt andet til at møde politikerne Torben Jørgensen og Peter Madsen fra Teknik- og Miljøudvalget. Hver femte i undersøgelsen er utilfreds med, at der ikke er pladser nok i toget, så de må stå op hele vejen eller dele af vejen. Omkring hver femte er utilfredse med aflysningerne af togene og manglende information, når der sker uregelmæssigheder. Man kan stadig give sit besyv med om togkørslen til og fra Roskilde på kommunens hjemmeside roskilde.dk. ag@roskildeavis.dk

Publiceret 03 March 2011 09:30