Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark (F).

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark (F).

Politisk fokus på udfordringer i Køges skolevæsen

- Vi må og skal styrke vores folkeskoler, siger formand Johnna Stark for Børne- og Ungdomsudvalget.

Kvalitetsrapporten trækker flere faglige udfordringer frem, som vi må og skal have løst, men viser samtidig de positive udviklinger og tendenser, som der kan bygges videre på. Den samlende kvalitetsrapport bekræfter vigtigheden i det arbejde, der er sat i gang for at styrke folkeskolerne i Køge kommune.
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede onsdag aften den årlige kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. På tværs af partier var der i udvalget enighed om hvilke overordnede målsætninger, man har for den dannelse og uddannelse, der finder sted i kommunens skoler.
- Vi har et klart mål om at få 95 procent af en årgang gennem en ungdomsuddannelse og vi har en målsætning om at vores unge borgere under et forlader vores skoler med en afgangskarakter der ligger på eller over landsgennemsnittet. Det kræver, at vi stiller skarpt på, hvordan vi sender vores elever bedre i vej – og ikke mindst arbejder konkret med de faglige udfordringer, vi med bl.a. kvalitetsrapporten konstaterer, at der er på tværs af vores skoler, siger formand Johnna Stark for  Børne- og Ungdomsudvalget.

Faglige udfordringer

Rapporten viser blandt andet, at Køge-elevernes afgangskarakterer ligger under landsgennemsnittet – og at forskellen blev større fra 2008 til 2009. 
Samtidig oplever Køge Kommune i disse år en vækst i antallet er børn og unge, der har brug for vidtgående specialundervisning, mens kommunens tosprogede børn og unge ikke har fået et tilstrækkeligt løft.
 - Vi har endnu ikke har set en opgørelse af gennemsnittet for afgangseksamen i 2010, hvor vores elever karaktermæssigt har klaret sig meget bedre end i 2009, og vi kan derfor ikke se, om de knap så opløftende resultater fra 2009 er udtryk for en tendens eller er en enlig svale. Men uanset hvad bekræfter kvalitetsrapporten dog vigtigheden af det arbejde, der i øjeblikket foregår, bl.a. i den nyligt nedsatte arbejdsgruppe, som netop skal se på, hvordan vi kan styrke folkeskolen de kommende år, siger Johnna Stark.

Vigtige input fra arbejdsgruppe

Børne- og Ungdomsudvalget nedsatte i februar en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet skolebestyrelser, faglige organisationer og elevråd, der frem mod sommeren 2011 skal se på, hvordan man kan styrke folkeskolens faglighed, sociale dannelse og alsidig trivsel.
Det skal ske med afsæt i værdier og mål der er i kommunens børne- og ungepolitik og skal blandt andet ske ved at se nærmere på skolestrukturen i kommunen, fordelingen af ressourcer pr. elev, sammenhænge og samarbejde mellem dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber samt hvor i skolevæsenet hvilke beslutninger optimalt bør træffes.
- Vi må og skal have styrket vores folkeskoler. I udvalget ser vi nu frem til næste skridt i arbejdet, nemlig når vi om 14 dage mødes med arbejdsgruppen og får den første tilbagemelding på deres arbejde, pointerer Johnna Stark.
 

Et positivt udgangspunkt

Den nye kvalitetsrapport viser også flere positive udviklinger og tendenser, som det er vigtigt at bygge videre på i det fremadrettede arbejde med at styrke elevernes uddannelse og dannelse. Alle skoler har i 2010 samarbejdet målrettet med at højne det faglige niveau for alle elever.
- Vi venter os meget af denne fælles indsats, som skal fortsætte i de næste år, hvor vi kommer rundt om en række forskellige fag. Det tror vi på, at vi kan se ved konkrete forbedring af resultaterne for hele skolevæsenet i årene fremover, siger Johnna Stark.
Kvalitetsrapporten viser også, at læseevnen blandt de mindste elever ligger over landsgennemsnittet, og at den også har udviklet sig rigtigt godt frem mod 2010 for de elever, der i 2008 gik i 6. klasse.
Hertil kommer, at der samlet set er sket et fald i sygefraværet blandt medarbejderne på godt 13 procent - fra 6,8 procent i 2009 til 5,9 procent i 2010. Og målet er at komme under 5 procent inden 2012. Det lavere sygefravær har stor betydning for at kunne bringe andelen af vikartimer eller helt aflyste timer ned. 
- Ingen tvivl om at der er noget at bygge videre på i vores skoler – og de ting, skal vi selvfølgelig have med i vores videre overvejelser om at styrke folkeskolen. Jeg tror i den forbindelse, at det er vigtigt, at vi i Børne- og ungdomsudvalg, i Børne- og ungeforvaltningen og på de enkelte skoler har et fælles fagligt mål – at få 95 procent af vores unge gennem en ungdomsuddannelse - og er enige om at satse på en faglig opkvalificering af hele skolevæsnet. Det er centrale rettesnore i den fremadrettede indsats. Nu glæder vi os som sagt til at se, hvad der kommer fra arbejdsgruppen, slutter Johnna Stark.
pm

Publiceret 03 March 2011 14:15