Fra venstre ses stiftslæge Flemming Hart-Hansen og til højre stiftsforvalter Søren Boas med deres Ridderkors. (Privatfoto).

Fra venstre ses stiftslæge Flemming Hart-Hansen og til højre stiftsforvalter Søren Boas med deres Ridderkors. (Privatfoto).

To fra Vallø Stift tildelt Ridderkorset

Hendes Majestæt Dronningen, Protektor for Vallø Stift, har udnævnt stiftslæge Flemming Hart-Hansen og stiftsforvalter, overførster Søren Boas til Riddere af Dannebrogordenen.
Ved en ceremoni på Vallø Slot blev de to ridderkors overrakt til de to modtagere fra Vallø Stift.
Flemming Hart-Hansen, 69 år, afløste sin far som stiftslæge ved Vallø Stift i 1979 og har fungeret som stiftslæge, bl.a. for slottets adelige damer, og været knyttet til og boet i stiftslægeboligen i mere end 50 år. Flemming Hart-Hansen fraflytter boligen til sommer.
52-årige Søren Boas blev forstkandidat i 1984 med den næsthøjeste karakter nogensinde givet. Søren Boas blev landets yngste skovridder i en alder af 25 år på Knuthenborg og Halsted Kloster. I 1990 blev han skovridder ved Vallø Stift og overtog den øverste ledelse som stiftsforvalter i 2001.
- Begge har ydet en meget stor indsats for Vallø Stift, der går langt ud over embedets og stillingens krav, siger Henrik Wedell-Wedellsborg, Kurator for Vallø Stift.
pm

Publiceret 03 March 2011 15:15