Tryghedsplejen er åbnet i Brogade, hvor driftskoordinator Hanne Vegeberg bemander kontoret. (Foto. JCJ).

Tryghedsplejen er åbnet i Brogade, hvor driftskoordinator Hanne Vegeberg bemander kontoret. (Foto. JCJ).

Tryghedsplejen glæder sig over fin velkomst

Både Køge kommune og borgerne i kommunen har taget flot imod den nye private leverandør af hjemmehjælp, Tryghedsplejen, der er åbnet i Brogade.
- Vi er helt overvældet af den positive måde, kommunen og især borgerne har taget os til sig, siger direktør i Tryghedsplejen, Tommy Sørensen, her bare en måned efter opstarten i Køge, hvor virksomheden har lokaler i Brogade 19 L, 1. sal.
Virksomheden dækker i dag Køge, Greve, Roskilde, Vestegnen, København, Frederiksberg, Tårnby samt Odense.
I Køge bemander driftskoordinator Hanne Vegeberg kontoret. Hun kan kontaktes på tlf. 6017 7075 eller mail: hve@tryghedsplejen.dk.
Tryghedsplejen er godkendt af kommunerne og leverer både personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.
Tryghedsplejens service er derfor omkostningsfri for den enkelte borger, da kommunen afholder udgifter ligesom, hvis man får hjælp fra kommunen.
- Hos Tryghedsplejen tilknyttes man et fast hjemmehjælperkorps, og vi ved, hvor vigtigt det er for den enkelte borger at have indflydelse på hvornår, hvordan og af hvem hjælpen leveres. Derfor planlægger vi altid de faste besøg i samarbejde med hver enkelt borger. Det er vigtigt, at borgerfokus handler om respekt og medindflydelse, siger Tommy Sørensen.
- Ældre borgere som modtager hjemmehjælp som personlig pleje og praktisk hjælp har krav på den hjælp, de er visiteret til, efter deres individuelle behov. Derfor betragter vi os som gæster i borgerens hjem, og gæster kommer normalt inden for et på forhånd aftalt tidsrum, så borgeren kan planlæge andre gøremål også, siger Tommy Sørensen om planlægningen af arbejdet hos Tryghedsplejen, der kører 24 timer i døgnet.
- I Tryghedsplejen har vi udover uddannelse valgt, at definere faglighed med omsorg, empati og medindflydelse. Vores personale er fagligt uddannet og er godt fordelt i forhold til erfaring fra branchen, men uddannelse alene gør det ikke. Derfor de tre begreber, som betyder så meget, hvis man forstår at gøre det rigtigt. God omsorg tager udgangspunkt i hver enkelt borgers individuelle behov og hænger uløseligt sammen med at man udviser empati i forståelsen af opgaven. Sikres borgeren indflydelse i planlægningen af hjælpen opnår man højere sandsynlighed for at borgeren oplever den gode omsorg og empati, siger Tommy Sørensen.
mr

(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Publiceret 03 March 2011 05:45