2 af partnerne i Nils Wium A/S Michael Andersen (tv) og Peter Wium (th) følger udviklingen i det byggeriet af børnehave/vuggestuen

2 af partnerne i Nils Wium A/S Michael Andersen (tv) og Peter Wium (th) følger udviklingen i det byggeriet af børnehave/vuggestuen "Valhalla", som firmaet opfører i totalentreprise.

Byggefirmaet Níls Wium – med 50 års erfaringer og kompetencer!

Det alsidige byggefirma ekspanderer fortsat, og har senest udvidet kompetenceområderne med kloak- og murerarbejde

Et hurtigt blik i firmaets scrapbog afslører, at firmaets 50-års jubilæum er nært forestående. Nils Wium indrykkede i det tidlige forår 1961 en lille, beskeden annonce, der kort proklamerede at han nu tilbød sin assistance inden for tømrer og snedkerarbejde! Og så var det firma sat i søen!
Nils Wium fik 2 sønner, Kristian og Peter, som begge havde håndværker-genet, og begge kom i lære i firmaet efter endt skolegang.
Efter veloverstået læretid trådte Kristian i 1985/86 ind i konduktørrollen i firmaet, mens Peter fulgte efter i 1990.  De 2 udgør i dag firmaets ledelse sammen med den 3. partner Michael Andersen, der har været i firmaet siden 1981, med et enkelt afbræk på ca. 1½ år.
- Vi danner et erfarent 3-kløver, og vi synes konstellationen fungerer rigtig godt for os alle 3, udtrykker de. Vi har mulighed for at vende dagligdagens udfordringer med hinanden, uanset om det er et fagligt spørgsmål, en akut situation på et igangværende byggeri eller f.eks. et personalespørgsmål. Ingen af os havde mod på at klare den øverste ledelsesopgave alene, men sammen løser vi det, smiler de.

Udviklingen

Firmaet har gennem alle år udviklet sig sundt og naturligt. En udvikling som gennem de seneste år er suppleret med opkøb af andre virksomheder i håndværkerbranchen. F.eks. i 2005, hvor TAP Totalbyg blev købt og medførte en forøgelse af medarbejderstaben med 10 mand.
- Og nu senest i 2011, hvor der er gennemført opkøb af Kloak- og Murerfirmaet Lars Busk. Et opkøb, som er strategisk baseret, og gennemført af hensyn til skabelse af øget konkurrencekraft, og som udover en udvidelse af medarbejderstaben med endnu 10 mand, betyder varetagelse af helt nye kompetenceområder i firmaet.

Michael Andersen og Peter Wium betragter et af de nye dejlige rum på

Michael Andersen og Peter Wium betragter et af de nye dejlige rum på "Valhalla", der så snart håndværkerne er færdige vil blive de dejlige rammer for mange småbørns hverdag...

Nye kompetencer

- Vi er lige nu midt i den spændende fase med at integrere kloakfolkene og murerne i vores organisation. – Opkøbet giver bl.a. mange administrative udfordringer, fordi der med opkøbet af et firma i en anden branche, kommer et par nye overenskomster ind i huset, som vi skal administrere efter.
- Men overordnet går det fint med sammenlægningen. Der er allerede ved at tegne sig en god hverdag for alle parter, og vi begynder i vores hverdag at opleve de mange fordele der er ved at have de professionelle kloakmedarbejdere og murere til rådighed i vores daglige planlægning af mureropgaverne, understreger de 3 partnere samstemmende.

Arbejdet skrider hurtigt fremad med byggeriet af

Arbejdet skrider hurtigt fremad med byggeriet af "Valhalla" - her er monteringen af støjdæmpende loftsplader i fuld gang...

Fordele

Tilstedeværelsen af professionelle kloakfolk og murere i tillæg til vores tømrere og snedkere giver mange planlægningsmæssige fordele, forklarer Kristian, Peter og Michael videre.
– Det giver større fleksibilitet, og mulighed for hurtigere tilknytning af faguddannet personale til de sager, der fordrer det. – Nu kan vi disponere ressourcerne via vores egen disponeringstavle, og skal ikke afvente svar andre steder fra.
- Det er samtidig vores vision, at vores kunder kommer til at opleve store fordele ved denne udvikling, fortsætter de. – Dels ved at opleve et hurtigere gennemført projektforløb, men også rent økonomisk: Der er jo i praksis på denne måde skåret et ?leverandørled? af kæden vedr. kloak- og murerydelserne, hvilket alt andet lige giver en prisfordel, som kommer vores kunder til gode, fastslår de.

Stabilitet

- Vi har i firmaet altid lagt stor vægt på stabilitet, fortsætter de 3 partnere. Vi lægger vægt på i vores daglige omgang med vores kunder at fokusere på, at udføre opgaverne som et led i et langsigtet samarbejde.
- Håndværkerbranchen har oplevet enorme udsving inden for bare de sidste 5 år. – Det har betydet muligheder for håndværkerfirmaer for at deltage i særdeles velbetalte byggearbejder f.eks. i hovedstadsområdet, ligesom vores ansatte i sådanne perioder har kunnet se kollegaer på disse byggepladser kunne opnå en højere timeløn, end hvad vi kan tilbyde her.
- Det har været vores strategi at passe vores kunder ?på hjemmebanen?, ligesom vi hos vores trofaste og loyale medarbejdere har mødt loyalitet over for denne strategi. Og med det gunstige udfald, at vores kunder har holdt fast i os under den seneste krise, hvilket igen har betydet, at vi har gennemlevet finanskrisen uden voldsomme personalereduktioner, og i dag står med en organisation på ca. 60 fuldtidsmedarbejdere.

Service

- Vores kunder ved, at de kan regne med os. Det ved de, og vi stiller op for dem når behovet er der. – Vi bliver f.eks. ringet op midt om natten, hvor en kunde står med et problem på grund af indbrud på hans ejendom. – Vi stiller selvfølgelig op, og sørger for afhjælpning af den akutte situation, indtil den endelige reparation kan foretages.
- Og det er netop denne indstilling der gør, at de mange lokale private mennesker, offentlige og private virksomheder og institutioner har været på vores kundeliste i mange år, slutter de.
Du kan kontakte byggefirmaet Nils Wium på telefon 5665 2145.

Publiceret 06 March 2011 14:30