Ove Pedersen foran Roskilde Roklub på havnen, hvor han gennem mange år har fundet den nødvendige modvægt til de mange skrappe oplevelser under arbejdet hos politiet.

Ove Pedersen foran Roskilde Roklub på havnen, hvor han gennem mange år har fundet den nødvendige modvægt til de mange skrappe oplevelser under arbejdet hos politiet.

Idrætten er en sund modvægt til forbrydelserne

Af
Af Torben Kristensen

- For mig er idrætten og arbejdet som idrætsleder en sundt modvægt til mit almindelige arbejdsliv. På jobbet oplever jeg så meget elendighed, at disse oplevelser i fritiden giver mig en god balance i tilværelsen.
Sådan forklarer Ove Pedersen selv, at han i snart 40 år har brugt så meget tid på at tage sig af andres børn og unge ved siden af jobbet som politiefterforsker, samtidig med at han er en meget aktiv samfundsborger i Roskilde.
Han voksede op i Vestergade og begyndte i roklubben allerede som 12-årig.
- Det var en skolekammerat, som fik mig med derned. Som dreng synes man jo, det er sjovt at prøve noget nyt.

Undgår problemerne

Ove Pedersen var heller ikke særlig gammel, da han startede som idrætsleder i roklubben:
- Man har lyst til at hjælpe ting i gang og sørge for, at børnene og de unge får nogle sunde interesser, så de bruger tiden fornuftigt.
- På den måde kan vi være med til at holde dem væk fra ballade, så de ikke får problemer eller ender i kriminalitet, som jeg kun kender alt for godt fra mit job i politiet.

Kun ringe tak

Gennem 15 år har Ove Pedersen været med i bestyrelsen for paraply-organisationen for alle de lokale idrætsklubber, Roskilde Idræts Union, hvor han i de sidste syv år har været formand. Her arbejder man for opnåelse af de allerbedste forhold for den lokale idræt generelt og herunder selvfølgelig også for de mange frivillige idrætsledere.
- Hvis vi ikke havde idrætten, ville samfundet være ringere stillet. Kommunen ville formentligt ikke vide, hvad de skulle gøre med alle de børn og unge, der hver dag aktiveres ude i idrætsklubberne.
Idrætslederne gør i dag et kæmpe, frivilligt og gratis arbejde til fordel for ikke mindst folkesundheden, som samfundet ellers ikke havde råd til. Desværre er der kun sjældent tak til disse mange ildsjæle.
- Alligevel må idrætten også lægge ryg til, når der skal spares. Heldigvis besindede byrådet sig, så man ikke skar ned på tilskud til idrætten for også børn og unge i år, som der ellers var lagt op til. Til gengæld blev der så skåret mere i tilskud til de voksne, som også ofte er de frivillige idrætsledere.

Måske formand igen

Ove Pedersen brænder fortsat for idrætten.
- Det er en afgørende del af mit liv. Jeg er snart i gang med mit sidste år som formand for Roskilde Idræts Union og har kigget mig omkring efter nye opgaver.
- Når Bent Jørgensen, der nu stiller op som borgmester-kandidat for Venstre, snart går af som formand i Roskilde Roklub, så er jeg kandidat til at tage endnu en tørn der, hvor jeg tidligere var formand i årene fra 1996-2000, fortæller Ove Pedersen.

Idrætslederen

1969: Medlem af Roskilde Roklub 1972: Frivillig idrætsleder i roklubben 1990: Sponsoransvarlig i roklubben 1997: Næstformand i Roskilde Idræts Union 1999: Næstformand i Fonden Roskilde Vandrehjem. 2004: Formand for Roskilde Idræts Union 2004: Næstformand i selskabet Roskilde-Hallerne

Publiceret 06 March 2011 09:00