Dialog om klima og energi en fredag eftermiddag i det Åbne Regionshus med 100 borgere og andre interesserede i Sorø – her EU-kommissær Connie Hedegaard og Jens Stenbæk fra Regionsrådet og Vækstforum Sjælland.

Dialog om klima og energi en fredag eftermiddag i det Åbne Regionshus med 100 borgere og andre interesserede i Sorø – her EU-kommissær Connie Hedegaard og Jens Stenbæk fra Regionsrådet og Vækstforum Sjælland.

Godt debatklima i Åbent Regionshus

- med EU's klimakommissær.

Når det gælder energieffektivisering og smart klimateknologi er der i Region Sjælland virkelig banebrydende projekter, som også rækker ud over regionens grænser.
Det konstaterede EU’s klimakommissær Connie Hedegaard fredag eftermiddag i Sorø, hvor 100 borgere og andre interesserede var mødt op til Åbent Regionshus, der denne gang havde klimaudfordringer og teknologiudvikling på spisesedlen.
- Med 185 millioner kroner til cirka 30 projekter er Region Sjælland den region, der investerer flest penge i bæredygtige energiprojekter, der samtidig åbner mulighed for at skabe vækst og flere job, bemærkede Jens Stenbæk, der som næstformand i både Regionsrådet og Vækstforum Sjælland indledte denne måneds Åbne Regionshus.
I samme uge som EU-kommissionen har sat nye langsigtede mål på klima- og energiområdet for 2050, og dagen før Kina fremlægger sin 5 års plan for massive investeringer for sine virksomheder på disse områder, pointerede Connie Hedegaard, at det er vigtigt for investorer, virksomheder og myndigheder at have langsigtede målsætninger – og at det er nødvendigt for regioner, lande og virksomheder at samarbejde, så man kan pulje både viden og kapital i den globale konkurrence.
Et eksempel er Copenhagen Cleantech Cluster, som Region Sjælland medfinansierer, og som har over 150 deltagere blandt virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder i Østdanmark.
Direktør Steen Donner fortalte i Sorø, at CCC på grund af dette samarbejde forventer at skabe omkring 1000 nye ”ren teknologi”-arbejdspladser i denne region i løbet af en fem års periode.
Et andet eksempel er klyngesamarbejdet mellem virksomheder i Kalundborg, der som Jens Stenbæk oplyste, faktisk er en verdenskendt industriel symbiose, hvor for eksempel en virksomheds spildprodukter anvendes som råstof i en anden virksomhed.
- Regionsrådet og Vækstforum Sjælland arbejder målrettet på at vi her i vores del af Danmark opfylder de nationale og internationale målsætninger på energi- og klimaområdet. Vi vil være landets grønneste region, og vil samtidig skabe muligheder for vækst og nye job ved at i netværk mellem virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder at turde satse på at være bedst og først med ny viden og kunnen, når det gælder energieffektivitet og teknologiske løsninger på klimaudfordringerne, siger Jens Stenbæk.
pm

Publiceret 14 March 2011 14:00