(Ill. foto: Colourbox).

(Ill. foto: Colourbox).

Alternativ børnepasning i nærområdet

- i sommerferiens lukkeuger.

I uge 29 og 30 tilbydes Køge kommunes forældre børnepasning i nærområdet, hvis deres daginstitution er et af de dagtilbud, der holder ferielukket.
Sommerferielukningen er en del af budgetaftalen for 2012-2014. Her havde Byrådet valget mellem at gennemføre besparelser som en generel nednormering, som ville kunne mærkes gennem hele året, eller at effektivisere driften og indføre sommerferielukning i de uger, hvor få forældre har brug for pasning.
Alle institutioner – både de kommunale og de selvejende samt puljeinstitutionerne - er omfattet af den kommende sommerferielukning. 
- Kommunens økonomiske situation har krævet drastiske løsninger. Med sommerferielukningen i to uger har vi valgt en løsning, som vil påvirke så få som muligt, og som samtidig gør det muligt at bevare et rimeligt serviceniveau i årets 50 øvrige uger. Har man som forældre brug for et pasningstilbud i uge 29 og 30, er det klart, det skal være i det område, der er tæt på ens hjem. Derfor har vi også valgt, at løsningen skal gælde for alle daginstitutioner med adresse i Køge Kommune. Kun på den måde kan vi sikre alle forældre et tilbud i lokalområdet, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast. 
Ifølge den nye styrelsesvedtægt for dagtilbuddene i Køge Kommune, som Byrådet nu har godkendt, vil der i ugerne 29 og 30 være tilbud om fælles pasning i Borup, Ejby, Kirstinedal, Ølby, Asgård, Ellemark, Hastrup, Herfølge og Bjæverskov.
Alle dagtilbud udsender senest den 1. april et brev til deres forældre om den kommende sommerferielukning i uge 29 og 30.
Senest den 15. april skal forældrene melde tilbage, om de har behov for alternativ pasning. Forældre med behov for alternativ pasning vil senest den 15. juni få information om, hvor deres barn kan blive passet.
pm

Publiceret 23 March 2011 12:00