(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Køge Kommunes økonomi er på rette kurs

Den økonomiske genopretningsplan virker.

Prognoser viser, at Køge Kommunes økonomiske genopretningsplan virker, og at økonomien igen er på rette kurs. Byrådet har derfor besluttet en relativ lav spare- og omprioriteringsramme på 40 mio. kr. for budget 2012.
Det svarer til niveauet før finanskrisen. Samtidig har Byrådet fastsat anlægsrammen for 2012-15 til 115 mio. kr. pr. år. 
- Selv om vores økonomi er på rette kurs, vil der til stadighed – om end i mindre målestok - være behov for at justere budgettet gennem besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. Det er i dag et helt naturligt vilkår for dét at drive en kommunal virksomhed, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast.
- Som det ser ud nu, forventer vi med de 40 mio. kr. både at kunne sikre en sund økonomi fremadrettet og skabe rum til politiske omprioriteringer inden for de forskellige fagområder. Med omprioriteringerne vil det reelle sparebeløb formentlig blive noget lavere end de 40 mio. kr., fortsætter Thomas Kielgast og understreger:
- Der er fortsat stramme bånd om de kommunale økonomier, og derfor ingen garantier for, at der ikke kan komme nye sparekrav i de kommende år. Vores klare opfattelse er dog, at den store sparerunde er taget, og at vi med budget 2012 er tilbage på samme spareniveau som foregående år.
Køge Byråd tager i april hul på arbejdet med budget 2012, som skal endeligt vedtages den 4. oktober 2011. Arbejdet med budget 2012 kan følges på www.koege.dk/budget2012.
pm

Publiceret 23 March 2011 11:00