Større boligblokke og virksomheder i Køge kommune kan måske se frem til at modtage miljøvenlig fjernvarme. (Ill. foto: Colourbox).

Større boligblokke og virksomheder i Køge kommune kan måske se frem til at modtage miljøvenlig fjernvarme. (Ill. foto: Colourbox).

Kan se frem til miljøvenlig fjernvarme

Projekt ”CO2-neutral fjernvarme til Køge” sendes i høring

Større boligblokke og virksomheder i Køge kan måske over de næste 10 år se frem til at modtage miljøvenlig fjernvarme og hermed få en 10 procent lavere varmeregning end ved forsyning med naturgas.
Byrådet har tirsdag aften vedtaget at sende projektforslaget ”Fjernvarmeforsyning af Køge By og omegn” til høring hos de berørte parter fra den 2. april til den 2. maj kl. 12.00.
Samtidig inviterer Køge Kommune i samarbejde med fjernvarme selskabet, VEKS, til offentlig møde om projektet den 4. april kl. 19.00 i kantinen på Køge Rådhus.
- Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning og en høj forsyningssikkerhed kan vi reducere udledningen af CO2 med op til 40.000 ton CO2 om året. Det svarer nogenlunde til, hvad 4.000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år, siger Køges fungerende borgmester Thomas Kielgast.
 
- Fjernvarmeprojektet vil også understøtte vores erhvervsaktiviteter på havnen og sikre et stort antal arbejdspladser i anlægsperioden. På den måde vil projektet komme både miljøet, forbrugerne og samfundet som helhed til gode, fortsætter Thomas Kielgast.
Beslutter Byrådet at etablere fjernvarme i Køge, vil udbygningen i første omgang være koncentreret om at omlægge varmeforsyningen til de store forbrugere, som i dag fyrer med naturgas eller olie samt at forsyne nybyggerier, herunder Køge Kyst.
Der er i alt 700–800 varmekunder inden for det aktuelle forsyningsområde, hvoraf 100 storkunder alene vil aftage 70 % af fjernvarmen. Efter udbygningen af fjernvarmen vil forbruget af naturgas i Køge blive reduceret med cirka 19 mio. m3 om året.
Den endelige beslutning om projektet tager Køge Byråd inden årets udgang.
pm

Publiceret 23 March 2011 09:00