- Kvalitetsrapporten trækker flere faglige udfordringer frem, som vi må og skal have løst, siger Køges fungerende borgmester, Thomas Kielgast. (Arkivfoto: JCJ).

- Kvalitetsrapporten trækker flere faglige udfordringer frem, som vi må og skal have løst, siger Køges fungerende borgmester, Thomas Kielgast. (Arkivfoto: JCJ).

Politisk fokus på udfordringer i Køges skolevæsen

Køge Kommune oplever bl.a. i disse år en vækst i antallet af børn og unge, der har brug for vidtgående specialundervisning.

Kvalitetsrapporten for 2010 for Køges skoler peger på en række faglige udfordringer i Køges skolevæsen, som det er nødvendigt at tage stilling, hvis skolerne skal nå målsætningen om, at 95 procent af Køges unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Rapporten viser blandt andet, at Køge-elevernes afgangskarakterer ligger under landsgennemsnittet – og at forskellen blev større fra 2008 til 2009. Samtidig oplever Køge Kommune i disse år en vækst i antallet af børn og unge, der har brug for vidtgående specialundervisning, mens kommunens tosprogede børn og unge ikke har fået et tilstrækkeligt løft.
Kvalitetsrapport for 2010 viser også flere positive udviklinger og tendenser, som det er vigtigt at bygge videre på i det fremadrettede arbejde med at styrke elevernes uddannelse og dannelse. I 2010 har alle skoler samarbejdet målrettet med at højne det faglige niveau for alle elever.
- Kvalitetsrapporten trækker flere faglige udfordringer frem, som vi må og skal have løst, men viser samtidig de positive udviklinger og tendenser, som der kan bygges videre på. Vi har i Byrådet et klart mål om at få 95 procent af en årgang gennem en ungdomsuddannelse, og vi har en målsætning om, at de unge under ét forlader vores skoler med en afgangskarakter, der ligger på eller over landsgennemsnittet. Kvalitetsrapporten bekræfter vigtigheden i det arbejde, vi har sat i gang for at styrke folkeskolerne i Køge Kommune, siger Køges fungerende borgmester, Thomas Kielgast.
pm

Publiceret 23 March 2011 05:45