Region:

Grunde undersøges for forurening

Af
Henriette Klausen

Region Midtjylland vil i år bruge ressourser på at undersøge 80 boliggrunde, der er under mistanke for at være forurenede.

Grundene er omfattet af en 1-års regel, som giver ejerne ret til at få afklaret mistanken inden for et år.

Det kan nemlig betyde meget for grundejere at få en hurtig afklaring omkring hvorvidt deres grund er forurenet, for eksempel i forbindelse med salg af grunden eller byggeri på den.

Derudover kaster regionen søgelyset på tidligere renserigrunde og deres nabogrunde, fordi jordforurening fra renserier ofte spredes over betydelige afstande.

Regionen vil også undersøge cirka 60 lokaliteter, hvor der kan være risiko for grundvandet.

Listen over lokaliteter, hvor regionen planlægger at udføre forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i år, er i offentlig høring frem til den 20. april.


Publiceret 23 March 2011 06:30