Ændrer hastigheds grænse på Jersie Strandvej

Solrød Kommune nedsætter nu hastigheden på den sydligste del af Jersie Strandvej til 50 km/t
Strækningen mellem krydset, Jersie Strandvej/Cordozavej, og kommunegrænsen mod Køge har tidligere været 70 km/t, men nedsættes nu blandt andet for at imødekomme politiets anmodning om at nedsætte den samlede hastighed på den gamle Køge Landevej.
Køge Kommune har netop besluttet at nedsætte hastigheden fra 80 km/t til 70 km/t på Københavnsvej fra kommunegrænsen og ind i Køge Kommune.
Anmodningen om ændring af hastigheden kommer fra Midt- og Vestsjællands Politi efter et trafikdrab i august 2010 i krydset Københavnsvej/Ølsemaglevej i Køge kommune. På baggrund af politiets henvendelse er det naturligt for Solrød Kommune at lade ændringen indgå i sammenhæng med, at Køge Kommune nedsætter hastigheden.
I Trafikplan 2009 - 2013  for Solrød Kommune, indgår i handlingsplanen en vurdering af byzonetavlernes placering i krydset Jersie Strandvej/Cordozavej, og byzonetavlen som i dag er er placeret nord for krydset ved Cordozavej, flyttes nu længere mod syd til kommunegrænsen. Således er hastighedsgrænsen på hele strandvejen gennem Solrød Kommune nu 50 km/t.
pm

Publiceret 25 March 2011 08:45