Enlige med børn skal passe på, at de ikke lever i et ægteskabslignende forhold uden at vide det. (Modelfoto: Colourbox.com)

Enlige med børn skal passe på, at de ikke lever i et ægteskabslignende forhold uden at vide det. (Modelfoto: Colourbox.com)

Enlige er ikke kriminelle

Af
Anette Gundlach

Tina Bjergvang, der er enlig mor til to store børn, spærrede øjnene op, da hun i sidste uge modtog et brev fra Roskilde Kommune. Det var en orientering som alle 2.100 enlige med børn i kommunen fik. Den handlede om, hvilke forhold man skal rette sig efter, hvis man har meldt som enlig i kommunen, for at få ekstra tilskud, for ikke at begå socialt bedrageri. Tina Bjergvang er utilfreds med, at hun som enlig mor bliver stillet i dårligt lys: - Det er ikke fair, at de plukker mig ud som enlig mor, og sender mig et brev om socialt bedrageri. Specielt ikke med et indhold, der overhovedet ikke holder. - Jeg synes selvfølgelig, at der skal være orden i sagerne, men det skal være indenfor rimelighedens grænser, siger Tina.

Mistænksom kommune

- Nu bliver venindeaftener og en hjælpende hånd pludselig kriminaliseret, siger moren til to og henviser til brevet fra kommunen, hvor der står, hvornår man er samlevende: 'Samlevende i et ægteskabslignende forhold er en situation, hvor to parter bidrager til den fælles husførelse. Gennem blandt andet arbejde i hjemmet, kontante bidrag eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse' - Det holder overhovedet ikke, at de bruger så løse formuleringer, der mistænkeliggør alle enlige, der har en eller anden form for fællesskaber med andre. - Alle ved jo, at fællesskaber er godt for børn og voksne, derfor er det ikke i orden at kriminalisere os, siger Tina Bergvang. Hun er spændt på, hvilken gruppe af mennesker, der bliver den næste kommunen vil sætte fokus på med socialt bedrageri. ag@roskildeavis.dk Brev Uddrag af brev fra kommunen: Orientering om socialt bedrageri i Roskilde Kommune ......Ved betegnelsen samlevende i et ægteskabslignende forhold forstås den situation, hvor to parter bidrager til den fælles husførelse. Gennem bl.a arbejde i hjemmet, kontante bidrag eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, eller hvor den ene part helt eller delvist underholdes af den anden. Eksempler på fælles husførelse kan være: Hvis begge parter handler ind og gør rent, henter børm i institution, skiftes til at betale og lave maden. Sagen kort Sidste år afslørede kommunen 125 enlige i socialt bedrageri Bedragerne snyder kommunekassen for i gennemsnit 50.000 kr. om året Kommunen sendte i slutningen af sidste uge et brev ud til alle kommunens 2.100 enlige med børn, hvor disse blev orienteret om socialt bedrageri. Allerede mandag meldte flere enlige sig fra som enlige

Publiceret 25 March 2011 10:15