Ole Bjørstorp vil have bedre muligheder for at styre kommunen uden indblanding fra regeringen. Foto: Ishøj Kommune.

Ole Bjørstorp vil have bedre muligheder for at styre kommunen uden indblanding fra regeringen. Foto: Ishøj Kommune.

Ishøj-borgmester kritiserer regeringen

"Giv plads til vores selvstyre i stedet for at spænde ben for det," lyder opfordringen fra Ishøjs borgmester

Ishøj er blandt de kommuner, som kæmper med de største udgifter indenfor sundhed og på det voksenspecialiserede område. Ifølge Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) oplever kommunen gang på gang, at den bliver straffet på pengepungen i forsøget på at finde løsninger, der både kan sikre borgerne en ordentlig service og samtidig også er økonomisk ansvarlige:
”Vi slås med et system, hvor vi ikke altid er herre i eget hus. Vi vil meget gerne finde holdbare løsninger på vores velfærdsudfordringer, men det kræver, at regeringen giver plads til det kommunale selvstyre i stedet for at spænde ben for det,”  lød det budskab, som borgmesteren i går havdemed på talerstolen til KLs kommunalpolitiske topmøde.

Ingen indflydelse på sundhedsudgifter
Ishøj-borgmesteren pegede blandt andet på medfinansieringen på sundhedsområdet, hvor kommunerne ikke har indflydelse på de ydelser, de skal betale penge til:
”Det er ikke fair. Vi er ikke herre over, hvem og hvor mange, der henvises til indlæggelser, hvor mange der besøger deres praktiserende læge eller får speciellægehenvisninger, men regeringen forventer alligevel, at vi skal holde sundhedsudgifterne på ”nul-vækst”,” siger borgmesteren, der oplever, at kommunen bliver straffet for at bruge penge på forebyggelse, selvom medfinansieringen egentlig var tænkt som et incitament til netop at forebygge:
”Vi får en dobbeltudgift, fordi vi både betaler for vores forebyggelsesindsats og for vores borgeres forbrug af regionens ydelser. Og de ydelser har vi reelt ingen indflydelse på. Det betyder, at vi ender med at blive straffet økonomisk her og nu, fordi det forebyggende arbejde først betaler sig om 10-15 år,” siger Ole Bjørstorp.
På området for voksenhandicappede oplever borgmesteren også, at kommunen bliver straffet, når den prøver at finde løsninger, der på samme tid skal tilgodese borgerne og økonomien:

Løsning afvist af ankenævn
”Vi har i Ishøj Kommune vedtaget, at borgere med et handicap kan få støtte til ét dagtilbud tre dage om ugen. En borger klagede så til det Sociale Ankenævn, fordi han mente, at han var berettiget til et tilbud hver dag. Det gav nævnet ham ret i med den konsekvens, at vi nu må hæve serviceniveauet til langt over det beløb, der er penge til i kassen, og som loven efter vores opfattelse forlanger. I sidste ende betyder det, at vi må ud og spare på andre områder, hvilket vil betyde yderligere serviceforringelser. Netop det vi gerne vil undgå,” lød det fra Ole Bjørstorp.
KLs kommunalpolitiske topmøde finder sted i disse dage i Aalborg. Topmødet sætter i år fokus på ubalancen mellem borgernes forventninger til velfærd, og de ydelser kommunerne realistisk kan levere.


Publiceret 25 March 2011 08:12