Randers:

Ingen uddannelsesklausul

Af
Henriette Klausen

Det er umiddelbart ikke nogen god idé, at indføre uddannelsesklausuler i forbindelse med udlicitering af større kommunale opgaver.
Den konklusion er direktionen i Randers kommune nået frem til, efter at en arbejdsgruppe har set på muligheden.
Formålet med klausulen skulle være at få flere i uddannelse, ved at stille krav til leverandørerne om, at de skulle nyansætte et antal praktikanter i forbindelse med opgaven.
Arbejdsgruppen vurderer at klausulen ikke vil have nogen væsentlig effekt på antallet af praktikpladser på grund af udbudsreglerne.
I stedet skal jobcentret søge at etablere partnerskabsaftaler for at øge antallet af praktikpladser.

Publiceret 25 March 2011 06:30