Borup Station.

Borup Station.

Pendlere fra Borup slutter sig sammen

Fire pendlere fra Borup har oprettet en pendlerklub for derigennem at koordinere kontakten mellem pendlerne og kommunen samt DSB og Transportministeren.
Med den nye Borup Pendlerklub vil pendlerne nu være langt bedre stillet i forhold til at blive hørt og få løst de problemer, der er med togdriften til og fra Borup.
Det er Køge Kommune, der har taget initiativ til et mere formaliseret samarbejde med pendlerne i Borup. Fire engagerede og aktive pendlere har derfor været til møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget Erling Larsen og repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Giv Borup Pendlerklub dine oplevelser

Pendlerne fra Borup opfordres nu til at indberette deres problemer med aflysning af tog, forsinkelser, manglende siddepladser, uhensigtsmæssigheder i forhold til køreplanen og lignende.
For Borup Pendlerklub er det vigtigt at få præciseret, om der er tale om et aktuelt problem eller om problemet har været der tidligere. Send Borup Pendlerklub en mail med dato, tidspunkt og hændelse for togproblemerne til 4140boruppendlerklub@gmail.com.
Se også www.boruppendlerklub.dk.

Nyt møde med Transportministeren

Borup Pendlerklub vil samle alle indberetningerne og give dem videre til kommunen, som vil tage dem med til et møde, som Køge Kommune holder med Transportministeren Hans Chr. Schmidt lige efter påske.
Mødet er en opfølgning på Transportministerens besøg i starten af marts på Borup Station.
Transportministeren har stillet pendlerne et nyt møde i udsigt på et senere tidspunkt – denne gang uden for almindelig arbejdstid, så flere har mulighed for at deltage.
pm

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Erling Larsen (tv) udvalgsmedlem Lykke Outzen (th) i en snak med trafikminister Hans Chr. Schmidt ved pendlermødet på Borup Station i begyndelsen af marts måned. (Arkivfoto. JCJ).

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Erling Larsen (tv) udvalgsmedlem Lykke Outzen (th) i en snak med trafikminister Hans Chr. Schmidt ved pendlermødet på Borup Station i begyndelsen af marts måned. (Arkivfoto. JCJ).

Publiceret 08 April 2011 13:15