Et af stederne hvor studerende var i praktik, var kødproducenten Meat King Ltd.

Et af stederne hvor studerende var i praktik, var kødproducenten Meat King Ltd.

Fremtiden ligger i Afrika

Erhvervsakademi Aarhus giver de studerende mulighed for praktikophold i Afrika

Af
Søren Bjerg Nielsen

Afrika er det nye Kina.
Sådan regner mange økonomiske eksperter med, at fremtiden ser ud.
Vækstpotentialet er stort, og især i de østafrikanske lande såsom Tanzania, Uganda og Kenya bliver betegnet som "the place to be".
Det har Erhvervsakademi Aarhus noteret sig, og giver derfor deres studerende en helt unik mulighed, i forbindelse med at de forsøger at etablere sig som Danmarks første erhvervsrettede videnscenter om Østafrika. Da mange danske virksomheder i fremtiden forventes at ville have interesse i Afrika, vil det gavne de studerende at have viden og know-how omkring kontinentet.
"Som uddannelsesinstitution vil vi gerne være med i front og forfølge de muligheder, der opstår. Det giver de bedste vilkår både for vores studerende og for de virksomheder, de ansætter de studerende bagefter," fortæller Jesper Nørskov der er underviser på Erhvervsakademi Aarhus med speciale i Innovation og Entrepreneurship.

I praktik i Afrika

Projektet er sådan set allerede skudt i gang, og tilbage i januar blev de første otte studerende fra Erhvervsakademiet sendt på fire måneders praktikophold i Tanzania, Zambia og Sydafrika.
Det er både markedsføringsøkonomer og jordbrugsteknologer der er udstationeret, og de hjælper blandt andet danske virksomheder med erhvervsprojekter.
Det næste hold der bliver sendt af sted tæller 11 mand og rejser til august. Denne gang er der tale om studerende fra international handel og markedsføring og finansbachelor-studerende.

null

Publiceret 21 April 2011 12:30