Indeklima på skoler i Randers sætter andre projekter i bero

Af
Lars Sørensen

Prisen for et bedre indeklima på tre skoler i Randers Kommune betyder måske, at renoveringsplaner må droppes eller udskydes andre steder.
Renoverings- og udbygningsplanerne på Havndal Skole og Kristrup Skole risikerer nu at blive sat i bero, fordi pengene til arbejdet i stedet skal bruges til ventilation på Korshøjskolen, Vorup Skole og Kristrup Skole.
På mødet i børn- og skoleudvalget på tirsdag skal politikerne tage stilling til, om kommunen skal følge de påbud, som arbejdstilsynet har givet om at bringe indeklimaet i orden på de tre skoler - hvilket vil koste 11 millioner kroner.
Arbejdstilsynet har for nogen tid siden givet skolerne påbud om at løse problemerne med dårligt indeklima, og siden har skolerne og forvaltningen arbejdet med forskellige løsninger - for eksempel ved at indføre procedurer for udluftning i klasselokalerne mellem undervisningstimerne.
Imidlertid regner skoleforvaltningen med, at arbejdstilsynet vil fastholde, at der skal laves mekanisk ventilation på de tre skoler. Fordi indeklima-problemerne på de tre skoler ikke er blevet løst, overvejer arbejdstilsynet i øjeblikket at melde skolerne til politiet eller give dem bøder, fordi der ikke er blevet gjort noget.
Også Hadsundvejens Skole har fået påbud om at bringe indeklimaet i orden. Her er det sandsynligvis ikke muligt at lave mekanisk ventilation, fordi bygningerne er fredede. Hvad der skal ske her, afklares sandsynligvis først til næste år.

Publiceret 01 May 2011 09:30