Bønnerup :

OK til 24 nye lejligheder

Af
Dan Jensen

Der er planer om at udvide Feriecenter Kattegat i Bønnerup Strand med flere lejligheder, men udvidelsen ser ikke til at blive så stor som først planlagt.
Der ønskes en 3. etage på de fem blokke i feriecentret, og det vil medføre ekstra 39 lejligheder.
Det vil kræve en dispensation fra lokalplanen, og planerne har nu været i nabohøring, hvor der er kommet syv indsigelser.
Indsigelserne handler i hovedtræk
om skyggevirkning og overbelastning af området, men det ser nu ud til at åbnes for at der kan opføres 24 nye lejligheder.
Plan- og byggeafdelingen anbefaler en dispensation til en ekstra etage på blok A, C og den sydlige
halvdel af blok E. På den måde mener man at generne vil være minimale, når det gælder indkig, skygge og ekstra
belastning af de fælles faciliteter.
En disenpensation er dog betinget af at der findes 25 ekstra parkeringspladser.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget i dag.

Publiceret 02 May 2011 06:30