Børn skal cykle til skole

Det vil Sekretariatet for Forebyggelse og Sundhed i Køge Kommune sammen med Det Grønne Hus sammen gøre noget ved.

Mange børn går til fodbold eller håndbold et par timer om ugen. Men det er ikke nok. For at holde sig sund og rask er det vigtigt, at man får rørt sig hver dag. Meget kan klares ved, at børnene cykler eller går til skole. Derfor starter Det Grønne Hus og Køge Kommune i næste uge kampagnen Bilfri Skole.
En stor del af dagen sidder de på skolebænken, og til og fra skole sidder en stigende del af dem på bagsædet af familiebilen. Når de så kommer hjem, bliver der tændt for computeren eller TV'et, og så går den ene time efter den anden med at sidde foran skærmen. Pludselig er det sengetid, og så blev der heller ikke dyrket noget motion den dag. Danske børn rør sig generelt alt for lidt.
En daglig cykeltur til skole er god motion for både de store børn og de helt små. Og så er det en effektiv måde at få motion ind i hverdagen. Hvis man cykler til skole 15 minutter hver vej - ja, så er man allerede oppe på en halv times motion om dagen. Og børnene er som regel glade for cykelturen, og oplevelsen af frihed og uafhængighed, når de transporterer sig selv.
Hvor der i de forrige Bilfri Skole-kampagner har været særligt fokus på klima og CO2-udledningen fra børns transport til og fra skolen, er øjnene nu rettet mod sundhed ved transporten. Dette skærpede fokus bunder i, at danske børn rør sig alt for lidt. Det problem vil Sekretariatet for Forebyggelse og Sundhed i Køge Kommune sammen med Det Grønne Hus sammen gøre noget ved.

Sikker trafik

Trafikken på de danske veje kan dog være skræmmende. Især omkring de store landeveje, men også i den travle bymidte. En del forældre føler sig utrygge, ved at sende deres barn ud i trafikken. Denne frygt kan man ikke bebrejde dem, da trafikken omkring skolerne kan være meget hektisk i de travle morgentimer.
- Det er derfor vigtigt, at der bliver lavet en ordentlig trafikregulering omkring skolerne, og netop derfor er kommunens tekniske forvaltning også involveret i projektet. Dette skulle gerne resultere sig i permanente trafikale ordninger og afspærringer omkring skolerne, siger Mia Løvstad, kommunikationsrådgiver i Det Grønne Hus og Energitjenesten Sjælland, Vestergade 3 C i Køge.

Manglende evner

At mange børn bliver kørt i skole, påvirker også deres evner på den tohjulede. Også politiet bekræfter dette. Årlige cykelprøver vidner om, at danske børn bliver dårligere og dårligere til at cykle. I Køge Kommune har nærpolitiet givet udtryk for, at der er et stort behov, for at børnene lærer færdselsreglerne meget tidligere, end de gør i dag. Til cykelprøven i 6. klasse er der mange elever, som ikke kender færdselsreglerne, og ikke har rutine i at færdes i trafikken. 
Mangel på trafiksikkerhed og oplevelsen af utryghed øges, når der er meget biltrafik ved skolen. Det gør børn og forældre utrygge, og gør det vanskeligere, at børnene selv kommer til skole. Det er en ond spiral, der skal brydes.
Kurven skal knækkes, og det skal den med projekter som Bilfri Skole, som skydes i gang i maj måned. Med Bilfri Skole hjælper vi ikke kun børnene til at få grundlagt de gode vaner i hverdagen. Vi gør dem også trafiksikre.
- Projektet er blevet modtaget med så stor interesse både hos skoler og forældrebestyrelser, at der er et potentiale i at brede konceptet ud i en større skala til flere regioner, siger Mia Løvstad.

1 time om dagen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole - eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen. 
- Motionen behøver ikke være en kedelig pligt. Udover at cykle kan man få motion ved at løbe, spille bold, sjippe og meget andet sjovt, slutter Mia Løvstad.
pm

Publiceret 03 May 2011 13:15