Fritlagt Kuglepen Ole Adrian Sørensen

Fritlagt Kuglepen Ole Adrian Sørensen

Dilettantisk midnatsforestilling

Kuglepennen har været til et utal af møder i kommunalbestyrelsen. Og den har altid været imponeret over det seriøse debatniveau i byens øverste råd. Det har været tydeligt for Kuglepennen, at politikerne gennem dialog og kommunikation altid er klædt på til at træffe de helt rigtige afgørelser.

Derfor har Kuglepennen i en periode været optaget af andre ting. I sidste uge blev den så trukket igennem noget af en maratonforestilling. Først efter næsten seks timers kaossnak kunne Kuglepennen sætte kursen hjem mod fløjlsetuiet i skrivebordsskuffen. Aftenens store punkt var - troede Kuglepennen - sagen om salget af Dybenskærvej og opførelsen af de almene boliger. Omkring denne sag kan det bare kort konkluderes, at de to parter er lodret uenige om stort set alt. Oppositionen føler sig fortsat ført bag lyset af flertallet. Statsforvaltningen havde bedt om svar på fem spørgsmål - og det svar kunne man naturligvis ikke blive enige om. Det svar, som bliver kommunens officielle svar, opfatter mindretallet som et partsindlæg - og oppositionen sender nu igen en mindretalsudtalelse ind med deres opfattelse af sagsforløbet. Men denne principielt enormt vigtige sag druknede i det langstrakte møde, som ved midnatstid efterlod Kuglepennen med et måbende udtryk. Pladshensyn betyder, at Kuglepennen skal administrere sine ord med omhu. Nævnes skal derfor ikke kommunens salg af parkeringspladsen bag Aldi. Her var alle enige dog om, at sagen ikke var håndteret korrekt. - Der er lavet noget kludder og det skal rettes op, konkluderede borgmesteren... Nævnes skal heller ikke forsøget på at navngive den vej, der skal ¿betjene¿ almenboligerne på Dybenskærvej. En så stor og alvorlig sag kunne man ikke blive enige om - så navngivningssagen ryger nu retur til fornyet udvalgsbehandling. Sagen om omstrukturering af projektområdet optager spalteplads et andet sted i denne avis. En nærmest uendelig debat skabte dog klarhed om, at man heller ikke i denne sag er enige om ret meget.. Decideret uro og kaos skabte dog dagsordenens punkt 10 - ¿oprettelse af et betjeningspunkt i området nær Frihedens Bibliotek¿. Kuglepennen fattede tirsdag aften, da politikerne diskuterede sagen, ikke en bjælde og den har derfor efterfølgende lyttet båndoptagelsen af punktet igennem hele tre gange. Og Kuglepennen indrømmer det gerne: Den fatter stadig næsten ingenting! Punktet handlede om, at budgetforligspartierne i oktober besluttede at lukke to biblioteksfilialer. Friheden skulle have været lukket senest med udgangen af 2013 - idet kommunen fortsat betaler omkring 800.000 kr. i husleje om året. Men 31. marts i år ¿opdager¿ såvel politikere som Kuglepen og lånere, at biblioteket er lukket! Der blev på mødet i byens råd givet udtryk for vrede og forundring over, at man politisk ikke var orienteret om den meget hurtige lukning. Kuglepennen er dog imponeret over, at der et eller andet sted i det kommunale system sidder en frisk medarbejder, som ikke venter på, at politikerne skal diskutere alt muligt! I tirsdags skulle politikerne så tage stilling til noget med en slags læsesal og et sted for aflevering af biblioteksmaterialer på enten Strandmarkens Fritidscenter eller Idrætscentret i Friheden. Det handlede også om sms-varsling til lånerne. Der kunne blive tale om udgifter på over 400.000 kr. til disse nye tiltag - som mange af politikerne ikke tidligere havde hørt om! Her har den friske medarbejder vist igen haft en finger med i spillet. Forundring og frustrationer kombineret med hovedrysten prægede i lang tid de mange forskellige indlæg. Som nævnt forstod Kuglepennen ikke, hvad der rent faktisk blev diskuteret. Kuglepennen bruger derfor sit blæk på at lade formanden for kultur- og fritidsudvalget forklare tingene. Kuglepennen tog et ordret referat af Allan Fredskovs indlæg: - Ja, det er faktisk også en speget sag, fordi jeg må indrømme - og det vil jeg godt gå tilbage til - jeg vil godt gå tilbage! Jeg mener, at vi har fået fuld orientering om hvad der er sket på biblioteksområdet. Det synes jeg - og det er min personlige mening. I november måned får vi en orientering - jeg må sige, at så kan man jo sige - men jeg skulle måske have orienteret bagud til min gruppe og mit bagland. Det sker ikke. Den 8. marts kommer det på, på punktet, i kultur- og fritidsudvalget. Vi har en meget seriøs drøftelse og bliver enige om, at vi skal have noget mere - fordi det kan vi ikke gå ud på! Den 5. april har vi så næste møde, hvor vi drøfter de forskellige ting. Vi havde et konstruktivt møde, hvor vi drøftede forskellige ting. Vi drøftede seriøst - men som jeg også sagde - og det vil jeg holde på - er der nogle gange nogle ting, hvor der er budgetforlig om nogle ting og der kan man så diskutere, om jeg skal gøre det eller noget andet? Så kommer jeg sådan set tilbage til budgetforligspartierne og snakker om denne her sag og så bliver man enige om at droppe det hele. Så det kan man måske godt sige, at det er et - hvad kan man kalde det - nederlag for formanden? Altså at han bliver nedstemt - men det skal jeg ikke - jeg kan jo kun tale som formandspost i udvalget. Men jeg er glad for den behandling vi har haft i udvalget - men det finder man så ud af i forligspartierne - at man - og det må jeg stå ved - og det kan jeg godt stemme for. Vi skal jo spare. Det vi har vedtaget - det man kan spare er, hvis vi får nogle andre ting frosset ned - men det er jo biblioteksområdet - og vi skal jo spare endnu mere. Men så kan man jo så sige - at det er så det. Jeg vil ikke tro, at det vil skade - så derfor har jeg bakket op... Med sagen således oplyst, bakker Kuglepennen ud af forsøget på at referere fra et mærkværdigt møde. Dog kan Kuglepennen lige nå at få med, at sagen undervejs tog en formidabel drejning - nemlig da Carsten Jelund, som sidder i udvalget, spurgte til og undrede sig over nogle ting i udvalgets sagsfremstilling. Heldigvis havde Niels Ulsing - som ikke sidder i udvalget - læst på lektien og kunne forklare sagens rette sammenhæng. Karl Erik Høholt sluttede debatten: - Jeg håber virkelig, at det var det sidste indlæg i denne sag. Jeg skal altså op på arbejde i morgen tidlig! Her sidder et fagudvalgsmedlem og spørger ind til en sag som et ikke-fagudvalgsmedlem så kan svare på. Det hele er gået op i hat og briller. Det er en dilettantforestilling... Mere kan Kuglepennen vist ikke i denne omgang byde sine sagesløse læsere.

Publiceret 03 May 2011 09:00