Nu bliver el og strøm lavet på Hvidovre Havn.

Nu bliver el og strøm lavet på Hvidovre Havn.

Enig uenighed

Alle var enige om at el- og vandinstallationerne i Hvidovre Havn trænger til at blive renoveret - men man var uenige om proceduren

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i sidste uge at opgradere Hvidovre Havn ved at igangsætte en tiltrængt renovering af el- og vandforsyningen til de to havnemoler.

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovre Kommune har tidligere søgt puljemidler til arbejdet, men det blev besluttet, at el- og vandinstallationerne skal ordnes - også hvis kommunen ikke får støtte fra Energinet. En renovering af el og vandledninger på havnen koster 1,2 mio. kr. Halvdelen af pengene var i forvejen afsat på budgettet - og resten vil nu blive taget af kassebeholdningen, hvis ikke kommunen opnår de omtalte puljemidler. Det var Steen Ørskov (C), som havde stillet forslaget om at begge moler bliver renoveret på samme tid: - Vi har i flere år arbejdet for at forbedre forholdene i Hvidovre Havn med henblik på, at give den et tiltrængt løft og gøre den mere attraktiv. På et tidspunkt blev kommunalbestyrelsen gjort opmærksom på, at det var muligt at søge om et tilskud til havnen. Kommunalbestyrelsen søgte så om et tilskud, som efter det oplyste ville være på 633.600 kr. Konservative foreslog, at beløbet kunne bruges til finansiering af en tiltrængt udbygning af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn, hvilket kommunalbestyrelsen bakkede op om. Efterfølgende har energinet.dk afvist ansøgningen. Det var så planen, at der kun skulle foretages renovering af el- og vandforsyningen på sydmolen, mens den anden mole må vente på bedre tider. Konservative mener, at der er et klart behov for at lave de nævnte forbedringer og visse steder skulle installationerne faktisk være direkte ulovlige. Vi mener, at det vil være en unødvendig fordyrelse af opgaven, hvis man deler den i to, hvorfor vi anbefaler, at hele renoveringen foretages nu og at arbejdet finansieres af kassebeholdningen for så vidt angår de 633.600 kr. - udover den afsatte bevilling på 600.000 kr... Undren over sagsgangen Til trods for, at samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen var enige om, at havnens el - og vandforsyning trænger til en renovering, affødte sagen dog en del debat. - Renoveringen er da bestemt også en mærkesag for os i HvidovreListen, sagde Arne Bech: - Men det er da ¿pudsigt¿, at sagen rejses nu og her i kommunalbestyrelsen. Vi er jo netop i ejendoms- og arealudvalget den 2. marts blevet enige om at rette fornyet henvendelse til energinet.dk vedrørende ansøgningen for at få ændret afgørelsen! Hvorfor skal denne sag have særbehandling her i kommunalbestyrelsen? Vi sætter jo vores eget udvalgsarbejde ud af kraft! Sagen ligger jo stadig i udvalget. Hvorfor ikke vente på, at den er færdigbehandlet der... Mikkel Dencker (O) gav udtryk for, at man da bestemt havde sympati for at få sat havnen i stand: - Men vi kan ikke tilslutte os, at der tages penge fra kassen når det ikke er planlagt i forbindelse med budgettet. Arne Bech har ret - det er pudsigt, at vi skal sidde her og behandle sagen... - Jeg får en mærkelig rislen ned ad ryggen, anførte Karl Erik Høholt (V): - Hvorfor kan vi ikke vente på at udvalget gør sit arbejde færdigt? Men Venstre har naturligvis fuld sympati for selve forslaget... Niels Ulsing (SF) mente, at der ¿var god grund¿ til at lave begge moler på samme tid: - Vi vil gerne i gang her og nu. Og skulle pengene alligevel komme ind igen - ja, så behøver vi jo ikke tage dem fra kommunekassen... Timeout Efterfølgende tog debatten en drejning. Det blev ivrigt diskuteret i hvilket omfang der var tale om ¿budgetstof¿. Det endte med en ¿timeout¿. Mødet blev sat på stand by i ti minutter og da man atter blev samlet, erklærede borgmester Milton Graff Pedersen, at ¿A, F og C var blevet enige om at renovere begge moler¿. Debatten blev afsluttet med, at Arne Bech pointerede, at HvidovreListen naturligvis også ville stemme for: - Men vi undrer os over proceduren - og vi ser her igen et eksempel på, at budgetforligspartierne ¿knokler¿ deres politik igennem...

Publiceret 03 May 2011 09:00