Her er undervisningen i gang i den alternative skole, Pee Yu er ham med hatten. Den anden er en thai voluntør.

Her er undervisningen i gang i den alternative skole, Pee Yu er ham med hatten. Den anden er en thai voluntør.

Fra Hvidovre til Thailands jungle

Louise Jensen vidste ikke, hvad hun ville lave efter gymnasiet. Indtil hun tog fra Hvidovre til det sydlige Thailand, hvor hun har fundet sit kald. Her er hendes historie om at gøre en forskel

Jeg er lige nu på mit andet sabbatår efter gymnasiet, fordi jeg ikke havde nogen anelse om, hvad jeg ville efter at have fået hue på. Jeg vidste bare, at jeg ville rejse nogle måneder som voluntør i et land, hvor man virkelig kan mærke, at man gør en forskel.

Af
Af Louise Jensen

Efter at have forhørt mig hos Mellemfolkeligt Samvirke, venner og bekendte, som anbefalede Thailand, besluttede jeg mig for at skrabe penge sammen og rejse af sted som voluntør i fire måneder med en måneds forberedelse i Nepal. Jeg bor til hverdag i Hvidovre og lever en beskyttet tilværelse hjemme hos mine forældre, så det at komme ud som voluntør på egen hånd har virkelig udviklet mig på alle måder. Mellemfolkelig Samvirke samarbejder i Thailand med en thailandsk organisation, som hedder DaLaa. Mit projekt har ændret sig en del, siden jeg først tilmeldte mig, men heldigvis har mine ønskede arbejdsopgaver ikke ændret sig. Lige fra starten har jeg ville undervise børn og unge. Det er også undervisning, jeg har besluttet mig for skal blive mit fremtidige job. Det er virkelig rart at have fået vished om, hvad jeg vil efter jeg er kommet hjem. Men tilbage til mit projekt. Pee You, min værtsfar og lederen af projektet, har startet en alternativ skole i den lille landsby Kuan Mai Bong, der ligger to timer fra Hat Yai. Den ligger på et bjerg midt i junglen, så det kan ikke blive mere ¿outback¿. Vores projekt (vi er i alt fem voluntører tilknyttet projektet) er i starten at undervise børn og unge i alderen 6-17 år i kreativt engelsk i weekenderne fra 9-15. Vi bygger skolen og voluntørboliger i samarbejde med landsbyen tirsdag og onsdag, og resten af ugen bruger vi på kulturelle indtryk samt tid med vores værtsfamilier. Vi planlægger også at udvide undervisningen med to dage ekstra. Men det bliver nok først realistisk, når skolen er færdigbygget, da vi lige pt. underviser 120 børn og unge i Kuan Mai Bongs aula, som ikke er specielt stor. Og rygtet om den alternative skole spredes hurtigt til nabolandsbyerne, så vi får hele tiden nye elever. Jeg er virkelig glad for at arbejde på det her projekt, da vi voluntører selv har mulighed for at planlægge undervisning for børnene (der ikke kan særlig meget engelsk, selv om de har haft engelsk i skolen). Problemet med engelskundervisningen i Thailand er, at eleverne får udleveret bøger med svær engelsk grammatik og skal lære det udenad ved at skrive ned, hvad læreren skriver på tavlen. Det vil sige, at deres grammatiske skrevne engelsk er nogenlunde, hvorimod deres mundtlige engelsk slet ikke eksisterer. De lærer simpelthen ikke, hvordan de skal udtale ordene. Det vil Pee Yu lave om på, og derfor er den her artikel dedikeret til ham. Da jeg kom hertil, var Pee Yu og hans familie lige flyttet til byen, og det er simpelthen utroligt, hvor hurtigt han i samarbejde med landsbyen har fået stablet det her projekt på benene. Noget af det bedste ved det her projekt er også, at alle her er ivrige efter at lære engelsk og har taget imod os voluntører med åbne arme. Man mærker i hvert fald virkelig at man gør en forskel her, og eftersom landsbyen er sådan et godt lokalsamfund, lærer forældrene også det, børnene lærer, så det er en win win situation. Alt sammen på grund af Mellemfolkelig Samvirke, DaLaa, os voluntører (uden at lyde for selvglad) og Pee Yu.


Det andet billede er et fællesbillede fra platformen, og jeg staar bag drengen i grønt

Det andet billede er et fællesbillede fra platformen, og jeg staar bag drengen i grønt


Landsbyen og voluntørerne spiser sammen og Louise er den forreste blonde pige.

Landsbyen og voluntørerne spiser sammen og Louise er den forreste blonde pige.

Publiceret 03 May 2011 09:00