Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Fredag den 13.

På næste fredag er der rejsegilde på de 125 nye AlmenBolig+boliger. Efter at borgmester Milton Graff Pedersen har holdt sin tale, vil også formanden for Boligselskabet Friheden og KABs direktør sige er par velvalgte ord. Så serveres der ¿lidt til ganen¿ og der vil være mulighed for at se en af de nye boliger. Næste fredag er den 13. maj. Og rejsegildet starter kl. 13. Fredag den 13. er en dag, der i mange kulturers overtro forbindes med uheld. Det var fredag den 13. oktober i 1307, at riddere af den gejstlige Tempelherreorden blev fanget, tortureret og brændt på bålet efter ordre fra Kong Philip IV af Frankrig. Derfor er fredag den 13. efterfølgende betragtet som en uheldig dag. Fredag den 13. - Friday the 13th - er desuden titlen på en amerikansk serie af film om en misdannet, maskebærende massemorder, der som barn druknede i en sø og om hans lige så morderiske mor. Det kunne ligne en tanke, at man har valgt netop fredag den 13. til rejsegildet på Dybenskærvej. Uhyggen om kommunes grundsalg og opførelsen af de almene boliger har stået på lige siden sagen første gang blev diskuteret i 2009. Igen i sidste uge tog kommunalbestyrelsen diskussionen. Årsagen var denne gang, at Statsforvaltningen havde bedt om nogle uddybende svar på fem spørgsmål. Under debatten såede oppositionen tvivl om, hvornår Helle Adelborg - på kommunens vegne - har underskrevet købsaftalen. Købsaftalen er - så vidt redaktionen er informeret - underskrevet den 24. januar 2010 af KAB. Helle Adelborgs underskrift er imidlertid ikke dateret. Selv siger hun, at hun skrev under i dagene lige før jul i december 2009. Datoen har stor betydning. For i januar 2010 var Adelborg ¿blot¿ almindeligt kommunalbestyrelsesmedlem, mens hun i december 2009 var fungerende viceborgmester. Desværre er Hvidovre Kommune ikke verdensmestre i hurtige oplysninger og informationer. Derfor kan Hvidovre Avis ikke i dag ¿afsløre¿ den rigtige dato. Vi vælger derfor - indtil andet er bevist - at tro på Adelborgs ord. Men tilbage står stadig det faktum, at hele sagen har udviklet sig til noget af en langstrakt kommunal gyser.

Publiceret 03 May 2011 09:00