Hilser kommercielle virkemidler velkommen

Danske biblioteker bruger for første gang kommercielle virkemidler for at fange børns opmærksomhed, og på HvidovreBibliotekerne ser man det som en fornuftig investering

HvidovreBibliotekerne står sammen med landets øvrige folkebiblioteker bag den landsdækkende hjemmeside Palles Gavebod, hvor 8-12 årige kan låne, spille, kommentere, høre musik og meget andet. Nu har Styrelsen for Bibliotek og Medier som noget helt nyt bevilliget penge til at markedsføre hjemmesiden med en kampagne i 53 af landets biografer og på børnekanalerne Cartoon Networks og Disney XD i perioden 13. april - 12. maj, og på HvidovreBibliotekerne byder man initiativet velkommen.

Palles Gavebod blev lanceret i 2010 med det ambitiøse formål at samle de danske børnebibliotekers internetressourcer ét sted og herfra formidle til målgruppen i et sjovt og historierigt univers. Siden er udviklet af tegneren, forfatteren og filminstruktøren Anders Morgenthaler. For at udbrede kendskabet yderligere til siden, har børnebibliotekerne for første gang valgt at satse på kommercielle markedsføringskanaler, og det er et skridt i en helt naturlig retning, mener Direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge: - Reklamespots er jo ikke noget nyt, men bibliotekerne har meget sjældent brugt den metode. Da fjernsynet spiller en stor rolle i børns medieforbrug, og de mange gode danske børnefilm lokker børn i biografen, ser jeg det som et fornuftigt valg at bruge ressourcerne på at kommunikere med børnene, der hvor de er, siger han. HvidovreBibliotekerne har brug for Palles Gavebod Den seneste årlige biblioteksstatistik fra 2009 viser, at besøgstallet i bibliotekerne stiger og at det samlede udlån af børnematerialer holder et flot stabilt niveau, men skal den gode udvikling også fortsætte lokalt skal børnene tilbydes flere digitale muligheder og her er Palles Gavebod en vigtig brik også for HvidovreBibliotekerne: - På HvidovreBibliotekerne er vi rigtig glade for Pallesgavebod.dk. Vi har flere børnebibliotekarer der indgår i arbejdet med udviklingen af børnebiblioteket på nettet. På Pallesgavebod.dk er der både quiz og konkurrencer, ud over alle de spændende materialer som biblioteket har, fortæller strategisk udvikler og koordinator på børneområdet Henriette Ritz Kylmann. Palles Gavebod er resultatet af et usædvanligt samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og produktionsselskabet Copenhagen Bombay, der har stået for koncept, design og udvikling. Bag kulissen arbejder over 90 børnebibliotekarer, der løbende udvikler temasider og aktivitetsforslag Palles Gavebod kan findes på adressen pallesgavebod.dk.

Publiceret 03 May 2011 09:00