Regionsrådsmedlem Kirsten Rask gav hånd til deltagerne inden mødet, her er det Lise Friis fra Nakskov, som bydes velkommen i Regionsrådssalen. (Privatfoto).

Regionsrådsmedlem Kirsten Rask gav hånd til deltagerne inden mødet, her er det Lise Friis fra Nakskov, som bydes velkommen i Regionsrådssalen. (Privatfoto).

Hjernesagen og Region Sjælland skrev historie

Mandag den 2. maj besøgte Hjernesagen Region Sjælland for at høre om regionens indsats for borgere med længevarende sygdom. Særligt patienter ramt af apopleksi – altså blødning eller blodprop i hjernen.
Cirka 50 medlemmer fra Hjernesagens afdelinger i Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland lagde vejen forbi Regionshuset i Sorø.
 
De var med til at skrive et lille stykke historie, for det var første gang, Region Sjælland havde en patientforening på besøg.
- Vi er stolte over, at I gider bruge jeres tid på at høre om vores tilbud til mennesker, der har en længevarende sygdom og særligt apopleksi, lød ordene fra regionsrådsmedlem Søren Eriksen, der bød velkommen.
Gæsterne fra Hjernesagen fik også fortællingen om Region Sjællands nye kronikerportal, og Kirsten Rask, der er medlem af Regionsrådet og formand for regionens Kontaktforum for handicappede, fortalte om arbejdet med at inddrage patienter og pårørende i regionens arbejde.
Foreninger for patienter og pårørende er velkommen til at kontakte Region Sjælland for at høre nærmere om det arbejde regionen laver på sundhedsområdet. Man kan kontakte Anette Lauritzen på tlf. 5787 5015 eller al@regionsjaelland.dk.
 
pm

Deltagerne ankom i handicapvenlige busser, og liften blev kørt ned, så Inge Nielsen fra Haslev kunne komme sikkert med sin rollator fra bussen og ind i Regionshuset. (Privatfoto).

Deltagerne ankom i handicapvenlige busser, og liften blev kørt ned, så Inge Nielsen fra Haslev kunne komme sikkert med sin rollator fra bussen og ind i Regionshuset. (Privatfoto).

Publiceret 03 May 2011 09:00