Mere liv på Vestvolden

Supercykelsti, aktivitetsbane og rulleskøjtebane skal medvirke til mere aktivitet omkring Vestvolden

Efter næsten seks timers intens mødeaktivitet, nåede kommunalbestyrelsen lige før midnat frem til en godkendelse af en ekstra anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til arbejdet med tre sammenhængende projekter ved Vestvolden.

Projektet er en del af den såkaldte revitalisering af Københavns Befæstning. Hvidovres lokale del af revitaliseringen består af tre projekter - nemlig en rulleskøjterundbane, en cykelaktivitetsbane og en ny og oplyst cykel- og gangsti. Kommunalbestyrelsen pointerede, at det er forudsætning, at halvdelen af pengene - altså 1,1 mio. kr. - er et rådighedsbeløb, som partnerskabet omkring revitaliseringsprojektet skal føre tilbage til kommunens kasse. De kommende forbedringer af området omkring Vestvolden kan kædes tæt sammen med planlægningen af de fremtidige supercykelstier i hovedstadsregionen Tre fluer med et smæk Siden sommeren 2009 har Hvidovre Kommune nemlig sammen med 17 andre kommuner og Region Hovedstaden arbejdet på embedsmandsplan på en fælles plan og koncept for ¿Cykelsuperstier¿ i hovedstadsregionen. Målet er at skabe et højklasset net af cykelpendlerruter, der skal få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde. Alle 18 kommuner og Region Hovedstaden har dannet en projektgruppe, som sammen har udarbejdet et forslag til et sammenhængende og ensartet net af cykelsuperstier. Der er i alt 26 ruter i nettet, som i struktur ligner udbygningen af både tog- og vejnettet i hovedstadsregionen, altså med ruter med retning ind og ud af København og ringruter på tværs, inspireret af tanken bag den berømte ¿Fingerplan¿ fra 1947. Cykelsuperstiernes succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et koncept for ruterne og et oplæg til, hvad der skal gennemføres, for at ruten kan kaldes en cykelsupersti. Hvidovre Kommune er direkte involveret i fem af de 26 ruter, nemlig Ishøjruten, Park Alléruten, Vestbaneruten, Vestvoldruten og Vestvold østruten. Hvidovre Kommune vil i år realisere sin del af Vestvoldruten - og kombinere det med en rulleskøjtebane og cykelaktivitetsbane.oas

Publiceret 03 May 2011 09:00