Nye rottefælder uden gift

I samarbejde med virksomheden Wisecon A/S, der producerer den intelligente rottefælde WiseTrap, skal Køge kommune nedbringe bestanden af kloakrotter i kommunen.

Køge Kommune er i de næste fire år med i et pilotprojekt, der med den nyeste teknologi skal nedbringe bestanden af rotter.
100 elektroniske rottefælder skal uden brug af gift dræbe rotter med spyd gennem rygsøjlen. Tiltaget sker på baggrund af ønsket om en mere aktiv rottebekæmpelse samt ønsket om en mere effektiv rottebekæmpelse i tråd med lovgivningen. De nye rottefælder gør det samtidig lettere at registrere antallet af rotter i et område.
I samarbejde med virksomheden Wisecon A/S, der producerer den intelligente rottefælde WiseTrap, skal Køge kommune nedbringe bestanden af kloakrotter i kommunen. Med denne rottefælde er det muligt at bekæmpe rotter på større områder langt hurtigere, mere effektivt og mere miljøbevarende. Tidligere har Køge kommune kun bekæmpet rotter efter anmeldelser.

Fælderne giver besked

Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotten.
Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil. Fælderne giver via sms eller mail besked om bl.a. skudstatistik, lavt batteriniveau, driftsforstyrrelser mm.
- Vi har store forventninger til pilotprojektet. Rottebestanden skal holdes nede, og med de nye rottefælder kan vi komme problemet til livs uden at skade naturen med gift. Samtidig bliver det lettere for os at følge med i rottebestanden, fordi fælderne registrerer, hvor mange rotter, de har fanget. Vi får besked, når en fælde ikke har registreret rotter i ti dage. På den måde ved vi, hvornår et område er ryddet for  rotter, siger formanden for Teknik og Miljøudvalget i Køge kommune, Erling Larsen (A).

I tråd med lovgivningen

Erfaringerne fra projekterne skal munde ud i, at de implicerede kommuner viser vejen og udfærdiger en giftfri og effektiv rottebekæmpelsesplan, som er tilpasset de enkelte kommuners behov, muligheder og økonomi. Pilotprojekterne i otte kommuner fordelt over hele landet skal ifølge Wisecons adm. direktør, Preben Fritzbøger, knytte en rød tråd til Miljøministeriets nye rotteplan, som netop kræver at kommunen skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse.
Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og gør skade for millioner af kroner på ledningsnettet,  i huse og lejligheder. Derfor skal antallet af rotter begrænses til et acceptabelt niveau, og det er præcis det, der er formålet med pilotprojekterne. Samtidig er der en ny EU-lovgivning på vej, hvor det fra 2013 pålægges medlemslandene at reducere brugen af bl.a. rottegift, forklarer Preben Fritzbøger.
Resultaterne bliver årligt evalueret i en rapport, så kommunens politikere og borgere kan følge udviklingen. Det vil ligeledes blive muligt at følge udviklingen på kommunens hjemmeside.

Publiceret 03 May 2011 12:00