Patienter skal sikres hurtigere behandling

Borgerne vil komme hurtigere i behandling det rigtige sted, og lægerne vil spare tid. Det er målet, når patienter i Hovedstaden fremover bliver henvist til videre behandling via centrale visitationer - og den ene skal ligge på Hvidovre Hospital.

Praktiserende læger, speciallæger og vagtlæger i Hovedstaden skal fra den første maj kun sende henvisninger til ét centralt sted, når de henviser patienter til hospitalerne. Positive erfaringer med en central visitation i Nordsjælland på Hillerød Hospital viser, at patienter på den måde kan undgå at blive henvist til en forkert afdeling. Patientsikkerheden øges og det skaber tryghed. - Samtidig sparer lægerne tid, fordi de ikke længere behøver at lede efter de afdelinger, patienterne skal til, tilføjer koncerndirektør Svend Hartling. Hospitalsafdelingerne vil også komme til at mærke en forskel. Når henvisningerne rammer rigtigt første gang, vil afdelingernes sekretærer slippe for at bruge tid på at sende henvisninger retur eller videre til den rigtige afdeling. - Mange af de telefonopkald, der ofte vil være i forbindelse med henvisninger, er allerede håndteret af den centrale visitationsenhed. På den måde vil både sekretærer og læger på afdelingerne få frigjort tid til andre opgaver, forklarer konsulent Nikolaj Mors fra Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden.

Publiceret 03 May 2011 09:00